Vejpolitisk Debat 2023 på Christiansborg

Tilmeld dig den vejpolitiske debat, som afholdes:

Onsdag den 4. oktober 2023 - 13.30-16.00 - på Christiansborg 


En national mobilitetsplan - hvorfor og hvordan?
Arrangementet består indledningsvis af et oplæg af Rune Noack, transportpolitisk chef i DI Transport, om hvordan en national mobilitetsplan ifølge Dansk Industri kunne se ud.
Efterfølgende vil transportordførerne få mulighed for at bidrage med en kort opsummering af synspunkter på området, og herefter vil der være debat mellem Dansk Vejforenings medlemmer, oplægsholder og transportordførerne.
Hans Engell vil være moderator, og mødet ledes af bestyrelsesformanden for Dansk Vejforening, Thomas Olsen, som til daglig er senior vice president i Níras.


Tilmelding
Gratis for medlemmer af Dansk Vejforening.
For ikke-medlemmer er deltagergebyret kr. 500 ekskl. moms.
Kapaciteten er begrænset, og derfor vil det være efter "først-til-mølle"-princippet.

Fra Vejpolitisk Debat 26. januar 2023

Læs om Vejpolitisk Debat 2022/2023 her

Læs om Vejpolitisk Debat 2021 her


Udfyld blanketten
Tilmeld dig her:

Navn
*
Firma/organisation
*
E-mail
*
Gentag E-mail
*DISCLAIMER:
Bemærk, at du ved din tilmelding giver tilladelse til:
- at Dansk Vejforening kan bruge dine kontaktoplysninger til at udarbejde forskelligt materiale i forbindelse med dette arrangementet, som fx deltagerlister og evalueringer, og til senere at kontakte dig om andre af Dansk Vejforenings arrangementer.
- at Dansk Vejforening kan bruge fotos og video fra arrangementet i denne og andre ikke kommercielle sammenhænge.
- at Dansk Vejforening kan optage arrangementet på MS Teams og efterfølgende gøre det tilgængeligt for andre medlemmer af Dansk Vejforening.


A-medlemmer