Dansk Vejforenings årsmøde og generalforsamling 2019

I år danner Vejsektordagene hos Teknologisk Institut de spændende rammer for Dansk Vejforenings årsmøde og generalforsamling. Her byder Dansk Vejforening ind med et oplæg fra Sund & Bælt omkring deres vedligeholdelsesstrategier på deres anlæg, og fra Dansk Vejforening vil der være oplæg om behovet for en øget indsats i særligt vedligeholdet på de kommunale veje.

Årsmøde og generalforsamling finder sted: 
Tid: Torsdag den 23. maj 2019 kl. 9:00-12:30
Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup
TILMELDING: Tilmelding til medlemsmødet skal ske senest mandag den 20. maj 2019 med angivelse af navn og e-mail på hver deltager.

Program:
08:30 Ankomst med netværk
09:00 Generalforsamling
10:30 Årsmøde
  • "Dansk Vejforenings analyse over kommunernes budgetter. Metoder til at nedsætte vedligeholdesesefterslæbet på de kommunale veje" ved Finn Bo Frandsen, analytisk konsulent hos Dansk Vejforening.
  • "Sund & Bælts langsigtede vedligeholdelsesstrategi" ved Bjarne Jørgensen, Executive Director, Asset Management, Sund & Bælt.
11:30 Frokost
12:30 Besøg udstillingen på egen hånd
 
Der er også mulighed for at blive udstiller ved Vejsektordagene, medlemmer af Dansk Vejforening opnår en rabat på 10 %. Læs mere om mulighederne her, hvor du også kan se det fulde program for Vejsektordagene. Tilmelding til arrangementet foregår dog på Dansk Vejforenings hjemmemside.

Tilmelding til

DANSK VEJFORENINGS ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2019:

Navn
Firma
E-mail
Gentag e-mail
Arrangement
Generalforsamling (kun for medlemmer)
Ja
Nej *


A-medlemmer