Dansk Vejforenings generalforsamling 2020

Dansk Vejforening afholder online generalforsamling 2020 

Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 10:00 - 11:00

Tilmeld dig her på siden. Link til det online møde vil blive udsendt få dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af beretning

3.  Godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Behandling af forslag

8. Eventuelt

Tilmeldingsfrist 14. maj 2020


Tilmelding til Dansk Vejforenings generalforsamling 2020

Navn
Firma
E-mail
Gentag e-mail
Arrangement

A-medlemmer