Invitation til Dansk Vejforenings generalforsamling 2021

Dansk Vejforening afholder online generalforsamling 2021 

Fredag den 28. maj kl. 10:45 - 11:45

Tilmeld dig her på siden. Link til det online møde vil blive udsendt få dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Behandling af forslag

8. Eventuelt

Tilmeldingsfrist 25. maj 2021


Tilmeld dig generalforsamlingen her

Navn
Firma
E-mail

A-medlemmer