Dansk Vejforening og VEJ-EU inviterer:

Fyraftensmøde om klimasikring af gaderne i København

Besøg Københavns Kommune sammen med Dansk Vejforening og VEJ-EU og hør mere om kommunens klimaudfordringer, og dens foranstaltninger til at forebygge skader ved kraftig nedbør.

Fyraftensmødet finder sted:

Onsdag den 13. november 2019 kl. 14.30-16.00

Hos Center for Klimatilpasning - mødelokale "Sojakagen"

Islands Brygge 37, 2300 Kbh. S.

Tilmelding til fyraftensmødet kan ske via vores hjemmeside senest fredag den 8. november 2019, og pris for deltagelse ved arrangementet er 250 kr. pr. deltager.

Program:

Mathias Hede, projektleder, Center for Klimatilpasning, vil fortælle om klimaudfordringerne og foranstaltningerne til at klimasikre gaderne i København.

Klimainvesteringer:

Der er i byområder skabt meget store samfundsværdier, og beskyttelse af områderne mod klimatrusler kan betale sig, selvom det kræver omfattende investeringer. Københavns kom­mune er med en klimatilpasningsplan, en skybrudsplan og en stormflodsplan gået i gang med at forberede sig på fremtidens klimaudfordringer.

Klimakvarter på Østerbro:

I et klimakvarter er visionen at skabe en robust bydel, der er tilpasset til at kunne håndtere stigende regnmængder. Københavns Kommune er derfor gået i gang med at anlægge skybrudsveje, der kan lede regnvandet ud i havnen. Skybrudsveje er almindelige veje, der kan transportere biler, cyklister og gående, men som samtidigt kan fungere som kanaler. Skybrudsveje udformes med gennemgående fortove og på en sådan måde, at vandet ikke skubbes ud mod husfacaderne og nedgangene til kældre.


Tilmelding til

FYRAFTENSMØDE MED DANSK VEJFORENING OG VEJ-EU:

Navn
*
Firma/organisation
*
E-mail
*
Gentag E-mail
*


A-medlemmer