Dansk Vejforening - Årsmøde 2018

"Fremtidens veje"
- Trængsel - Ny teknologi - Infrastrukturinvesteringer

Torsdag den 17. maj 2018 kl. 10:30 - 13:00
Hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S


Med sidste års lancering af ”Dansk Vejforenings Masterplan for vejene frem mod 2040” har vi i år fokus på fremtidens veje. Vi har inviteret 3 brancheaktører som repræsentanter for henholdsvis brugerne af vejene, myndighederne og politikerne. Hver især vil de give deres bedste bud på fremtidens veje med trængsels-, teknologi- og investeringsbrillerne på.

Program

Kl. 10:30 – 12:30: Årsmøde
- Velkommen
   v/formand Thomas B. Olsen

- Hvad koster trængsel for brugerne af vejene?
  v/underdirektør Ove Holm, DTL

- Fremtiden på vej - Er vores veje klar til selvkørende biler?
  v/afdelingsleder Andreas Egense, Vejdirektoratet

- Masterplan for fremtiden – Helhedsorienteret planlægning eller lappeløsninger?
  v/trafikordfører Rasmus Prehn, Socialdemokraterne


Kl. 12:30 - 13:00: Frokost og netværk

Dansk Vejforening afholder inden årsmødet generalforsamling fra kl. 9.45-10.30 for medlemmer.

Tilmeldingsfrist 14. maj 2018


Tilmelding til

DANSK VEJFORENINGS

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2018:

Navn
*
Firma
*
E-mail
*
Gentag e-mail
*
Generalforsamling (kun for medlemmer)
Ja
Nej *
Årsmøde (alle er velkomne)
Ja
Nej *
Frokost (alle er velkomne)
Ja
Nej *

A-medlemmer