Vejpolitisk Netværk


Vejpolitisk Netværk skal sætte fokus på vejinfrastrukturens udfordringer gennem en møderække i 2020 og 2021.

Over fire mødegange skal der skabes diskussion på tværs af vejsektoren om emner, der er relevante for både beslutningstagere, vejbestyrelser, rådgivere, entreprenører, forskere og andre i vejsektoren. 

Netværkets faste mødeleder er tidligere toppolitiker og nuværende politiske kommentator, Hans Engell, der på kyndig og erfaren vis vil guide os igennem alle mødegangene.

Se programmet for 2020/2021 nedenfor:

Fremtidens grønne veje

Tirsdag den 27. oktober 2021, kl. 14:00-16:00

Adm. dir. Vejdirektoratet, Jens Holmboe

Holo - Team | The Org

CEO Holo, Christian Bering

Adm. dir. i Vejdirektoratet, Jens Holmboe, vil gøre os klogere på, hvordan vi får bæredygtige veje, og hvordan vi gør vejinfrastrukturen klar til fremtiden. Og CEO i Holo, Christian Bering, vil komme med et oplæg omkring deres erfaringer fra drift af autonome køretøjer i Skandinavien.

Dansk Vejforening, Lautrupvang 2 2. sal, 2750 Ballerup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FN's 17 verdensmål

Torsdag den 26. november 2019, kl. 15:00-16:15

Annelouise Dalgaard Pedersen fra Horten er advokat og specialist i udbudsret. Hun arbejder bl.a. med inddragelsen af FN’s 17 verdensmål i offentlige udbud. Hun vil gøre os klogere på, hvad FN's verdensmål betyder for udbud i vejsektoren, og hvordan vejsektoren kan arbejde med at anvende FN's verdensmål. De fleste større projekter i vejsektoren involverer offentlige udbud, så vi har at gøre med et super aktuelt og spændende emne.
Mødet afholdes som online møde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samarbejde med kommuner (online)

Torsdag den 28. januar 2021, kl. 14:00-16:00

Ledelsen i NCC Industry Danmark | NCC

Sector manager i NCC Asfalt, Susanne Frank

Torben Liborius (@TLiborius) | ??????

Underdirektør DI, Torben Liborius

Sector Manager i NCC Asfalt, Susnne Frank, vil sammen med Anders Høgdal Larsen fra Rambøll, fortælle om entreprenørens og rådgiverens oplevelse af samarbejdet med kommunerne. Bagefter vil Torben Liborius, DI, komme med en stor brancheorganisations syn på sagen med udgangspunkt i en undersøgelse fra DI Dansk Byggeri, der viser, at små og store kommuner bruger flest penge på asfalt og mursten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status på Lynetteholmen med fokus på infrastruktur (online)

Mandag den 7. juni kl. 11.30-13.30

Anlægschef i By og Havn, Hans Vasehus

Sidste møde i Vejpolitisk Netværk inden sommerferien bliver med oplæg fra Hans Vasehus, som er anlægschef i By og Havn. Hans har været med i de fleste store anlægsprojekter i Danmark siden Storebælt. Ved dette møde vil han give os et indblik i projektet omkring Lynetteholmen, hvad er status på projektet nu, og hvordan ser fremtidsudsigterne ud?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pris

9.900 kr. ekskl. moms

6.600 kr. ekskl. moms for medlememr af Dansk Vejforening


Tilmelding til

Vejpolitisk Netværk:

Navn
Firma/organisation
E-mail
Gentag E-mail

Programmer:

Vejpolitisk Netværk 2020/2021 program

Vejpolitisk Netværk 2019/2020 program


A-medlemmer