Vejpolitisk debat 2018 på Christiansborg

 Tilmeld dig den vejpolitiske debat, som afholdes:

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 13.30-14.45

Igen i år stiller Venstre deres gruppelokale til rådighed for vores arrangement, og Vibeke Hartkorn vil være moderator.

Overskrift: Hvor skal vi investere i statsvejene? Og kan vi nytænke finansieringen?

Ud fra en simpel prioritering, vil vi forsøge at blive klogere på vejinvesteringerne i Danmark:
- Vi skal sætte ind, hvor behovet er størst
- Vi skal finde pengene, hvor det giver mest mening

Politikerne skal overbevises om, at langsigtet planlægning er altafgørende for fremtidens infrastruktur, og de skal samtidig udfordres på spørgsmålet om finansiering. Kunne man nytænke og gøre det på en anden måde?

Program
13.25: Afhentning ved "slusen"
13.40: Velkomst v/formand Thomas B. Olsen
13.45: Cases og drøftelse med eksperter
14.15: Debat med politikere i panel
14.45: Tak for i dag

Eksperter:
Bo Sandberg, cheføkonom og formand for Københavnertunnel-gruppen
Jesper Ræbild, chef Infrastruktur Nordsjælland
Finn Bo Frandsen, chefanalytiker Dansk Vejforening

Transportordførere i debat:
Anders Johansson (C)
Andreas Stenberg (B)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Rasmus Prehn (S)

 

Tilmelding:
Gratis for medlemmer af Dansk Vejforening.
For ikke-medlemmer er deltagergebyret kr. 500 ekskl. moms.
Kapaciteten er begrænset, og derfor vil det være efter "først-til-mølle"-princippet.


Se invitation i pdf

Kontaktperson: Helle Jeppesen, hj@dv.dk eller telefon 30 16 10 35.
Tilmelding: Øverst til højre på siden (webvisning) / Nederst på siden (mobilvisning).

 

Fra Vejpolitisk debat 10. oktober 2017


Tilmelding til

VEJPOLITISK DEBAT PÅ
CHRISTIANSBORG:

Navn
*
Firmanavn
*
E-mail
*
Gentag E-mail
*

A-medlemmer