Vejpolitisk Debat 2022/2023 på Christiansborg

Tilmeld dig den vejpolitiske debat, som afholdes:

Torsdag den 26. januar 2023 om eftermiddagen på Christiansborg 

Vigtig debat – mød op!

Datoen for den årlige, vejpolitiske debat med de transportpolitiske ordførere er nu flyttet til torsdag den 26. januar 2023 om eftermiddagen på Christiansborg. Debatten foregår i regi af Dansk Vejforening, og du har som deltager mulighed for at komme helt ind i og være med til at påvirke tingene i det politiske maskinrum. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen – der er begrænset antal pladser. Det koster ikke noget for dig at deltage. Der kommer mere information senere.

Tilmelding

Gratis for medlemmer af Dansk Vejforening.
For ikke-medlemmer er deltagergebyret kr. 500 ekskl. moms.
Kapaciteten er begrænset, og derfor vil det være efter "først-til-mølle"-princippet.

Fra Vejpolitisk debat 6. oktober 2021

Læs om Vejpolitisk Debat 2021 her


Udfyld blanketten
Tilmeld dig her:

Navn
*
Firma/organisation
*
E-mail
*
Gentag E-mail
*DISCLAIMER:
Bemærk, at du ved din tilmelding giver tilladelse til:
- at Dansk Vejforening kan bruge dine kontaktoplysninger til at udarbejde forskelligt materiale i forbindelse med dette arrangementet, som fx deltagerlister og evalueringer, og til senere at kontakte dig om andre af Dansk Vejforenings arrangementer.
- at Dansk Vejforening kan bruge fotos og video fra arrangementet i denne og andre ikke kommercielle sammenhænge.
- at Dansk Vejforening kan optage arrangementet på MS Teams og efterfølgende gøre det tilgængeligt for andre medlemmer af Dansk Vejforening.


A-medlemmer