Webinar med Dansk Vejforening
Havnen - knudepunkt mellem de blå og de grå veje

Jakob Svane

Med Jakob Svane, sekretariatschef for Danske Shipping- og Havnevirksomheder

Havne og veje er knyttet tæt sammen. Hovedparten af de ca. 90 millioner tons gods, der går hen over en kaj i en dansk havn, har en for- eller eftertransport på lastbil på asfaltvejene. Faktisk viser estimater, at i omegnen af 1/3 af alle lastbiltransporter i Danmark går til eller fra en dansk havn. Derfor er havne/søtransport og landevejstransport heller ikke hinandens modsætninger, men tværtimod ofte hinandens forudsætninger.

Hvad er det for veje, der mødes i havnene? Er havnevejene tilstrækkelige til at møde fremtidens behov, og hvordan kan vi forbedre dem? Og hvad sker der med vores havne og deres virksomheder (og med vejene), når der bygges boliger på og ved havnene?

Det vil Jakob Svane fra Dansk Industris afdeling for transport og infrastruktur fortælle mere om på dette webinar. Jakob Svane, der også er sekretariatschef i brancheforeningen Danske Shipping- og Havnevirksomheder, har mere end 15 års erfaring fra organisationer i havne- og transportbranchen.

Torsdag den 9. septeber 2021 kl. 14.00-15.00 virtuelt over Teams.

Meld dig til allerede i dag.
Bemærk at link til mødet vil blive udsendt dagen før mødets afholdelse.

Bemærk om håndtering af persondata:

Dansk Vejforenings webinarer bliver afholdt over Teams og er for alle. Under møderne vil man kunne se navnene på alle deltagere. Webinaret bliver optaget og bliver efterfølgende lagt tilgængeligt for alle på Dansk Vejforenings hjemmeside. Ved at deltage i vores webinarer, accepterer man disse vilkår.


Tilmelding til webinar

Navn
Firma/organisation
E-mail

A-medlemmer