Bedre vejnet giver større trafiksikkerhed

30. april 2015

Der er brug for en langsigtet plan, der kan optimere vejnettet, hvis vi skal nå målet om en halvering af trafikdræbte inden 2020, skriver Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening.


Af Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening

Vi kan være glade for, at Danmark ligger i den rigtige ende i EU-Kommissionens nye rapport, der præsenterer et overblik over trafikdræbte siden 2010 i Europa.

Men når det så er sagt, er det jo stadig kritisk, at vi fra 2013-2014 kun ser et fald på fire procent mod hele 28 procent fra 2010-2014 i Danmark. Disse tal kan jo vidne om, at Færdselssikkerhedskommissionens mål, der lægger op til en halvering af trafikdræbte, kan vise sig svært at nå inden 2020. I hvert fald hvis man ikke tænker selve vejnettet og en langsigtet plan for optimeringen af dette ind i løsningen.

Brug for flere motorveje
For at opnå større trafiksikkerhed i Danmark er det efter Dansk Vejforenings mening nødvendigt først og fremmest at rette blikket hen på motorvejene. For det har længe været et faktum, at motorveje er langt sikrere end andre vejtyper. Årsagen til dette skal blandt andet findes i, at trafikken er adskilt efter kørselsretning.

Trafikken på motorvejene er fra 2003-2013 steget med 38 procent. I samme periode er trafikken på alle veje steget med 10 procent. Ulykker på motorvejene er fra 2003-2013 faldet med 65 procent, hvor de på alle veje er faldet med 58 procent.

Disse tal taler jo deres eget klare sprog. At vi ikke kan komme uden om, at motorveje er langt sikrere end andre vejtyper. Derfor mener Dansk Vejforening, at der er al mulig god grund til stadig at anlægge motorveje i Danmark. Selvfølgelig tager motorveje sin tid at anlægge, og således kan det være usikkert, om de kan nå at have en effekt allerede i 2020. Men ikke desto mindre er der jo så endnu mere god grund til at komme i gang med at starte projekterne op nu. For en plan med så positive forudsætninger bør ikke gemmes væk.

Bedre vedligeholdelse
I arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed kan vi også kun opfordre til at rette blikket hen på vedligeholdelsen af vejene. Særligt når de borgerlige partier så oven i købet foreslår at hæve hastighedsgrænsen på landevejene. Her er de borgerlige partier nødt til at forstå, at der skal være et match mellem den hastighed, man kører, og den stand, vejene er i. Vedligeholdelsesefterslæbet på vejene er stort og bør tages til efterretning, hvis man arbejder hen imod et mål om at nedsætte antallet af trafikdræbte.

Dansk Vejforening foreslår således en langsigtet plan, der har til hensigt at udbygge vores motorvejsnet, eftersom denne vejtype er den sikreste. Samt at rette fokus på vedligeholdelsesefterslæbet, og gerne inden hastighedsgrænsen på landevejene sættes op.

Bragt som debatindlæg i Altinget 29. april 2015.
A-medlemmer