Danmark bør ikke gå i stå – vi har brug for en infrastrukturplan

Danmark bør ikke gå i stå – vi har brug for en infrastrukturplan28. maj 2020

Det er ikke første gang, at Dansk Vejforening melder ud, at investeringer i vejinfrastruktur er en effektiv måde at holde gang i beskæftigelsen. Men det gør vi alene af den grund, at det er meget vigtigt og også korrekt budskab.


Da landet blev lukket ned tilbage i marts, gik meget i stå. Folk blev for så vidt muligt i deres hjem, hvor de passede deres børn og deres arbejde. Det ramte erhvervslivet hårdt. Nu nærmer vi os normale tilstande igen. Vores børn er tilbage i skole og institutioner, vi selv er begyndt at tage på kontoret igen og ikke kun arbejde hjemmefra. Nedlukningen har dog lært os meget. Blandt andet de mange fordele ved online møder, som jeg tror, at mange i større eller mindre omfang fortsat vil gøre brug af. Det er noget, der kan bidrage til en mere effektiv og udnyttet hverdag. Tallene taler dog sit eget klare sprog, for ifølge Vejdirektoratet er myldretiden allerede tilbage på de mest travle motorveje. Coronakrise eller ej, trafikken på motorvejene vil stadig stige, og det vil trængslen således også. Vi er vist alle enige om, at Danmark har brug for den infrastrukturplan.

Appel til transportministeren: Danmark bør ikke gå i stå, mens vi venter på infrastrukturplanen

I et brev har Dansk Vejforening for nylig opfordret Transportminister Benny Engelbrecht til at sætte gang i allerede vedtagne infrastrukturprojekter, mens vi venter på den grønne infrastrukturplan. Vi har forstået rækkefølgen. Først kommer klimahandlingsplanen, og så kommer infrastrukturplanen. Men udarbejdelsen af disse planer tager tid, og tid er ikke noget, som alle virksomheder i branchen nødvendigvis har masser af. Det er den barske virkelighed for flere virksomheder indenfor branchen, at det tynder ud i ordrebøgerne. De har behov for nye projekter. Derfor opfordrer Dansk Vejforening regeringen til som et middel til at holde hånden under branchen at sætte gang i allerede vedtagne anlægsprojekter, mens vi venter på den endelige og langsigtede infrastrukturplan. Det vil ikke kun sætte gang i beskæftigelsen i anlægsbranchen, det vil også bidrage til at nedsætte trængslen og skabe et bedre vejinfrastrukturnet til gavn for erhverv som for den enkelte borger. Det vil også sikre en branche med den viden og de kompetencer, der skal til, når store infrastrukturprojekter skal rulles ud.

Forslag til projekter

Med udgangspunkt i Dansk Vejforenings debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod 2040, er der flere aktuelle projekter, som vil være relevante at sætte i gang, mens vi venter på den grønne og langsigtede infrastrukturplan, som endnu mere vigtigt, er besluttet på baggrund af et bredt forlig i Folketinget. Vi foreslår blandt andet udbygninger af motorvejen på hele strækningen fra grænsen til Tyskland til Randers. Udbygning mellem Næstved og Rønnede. Hillerødmotorvejens forlængelse. 3. Etape af Frederikssundsmotorvejen. Udvidelse af E20 syd om Odense.

Bragt i Altinget Transport 27. maj 2020
A-medlemmer