Danmark har brug for en grøn mobilitetsplan, der ikke sætter investeringer i vejinfrastruktur på pause

Danmark har brug for en grøn mobilitetsplan, der ikke sætter investeringer i vejinfrastruktur på pause21. marts 2020

En grøn mobilitetsplan er central for infrastrukturens omstilling, men den må ikke lamme investeringerne i ny og eksisterende vejinfrastruktur, skriver Dansk Vejforening i dette indlæg.


De seneste måneder har den politiske scene båret stærkt præg af regeringens arbejde hen i mod en klimahandlingsplan. En klimahandlingsplan der udarbejdes på baggrund af rapporter fra erhvervslivets klimapartnerskaber. En klimahandlingsplan der også får Dansk Vejforenings fulde opbakning. For det kommer ikke som noget chok for nogen, at infrastrukturen er årsag til en stor mængde af den CO2, der udledes. Og skal CO2 niveauet nedbringes med 70 % inden 2030, som regeringen med den nye klimalov er forpligtet til at arbejde for, skal der uden tvivl handling bag ordene, og en grøn mobilitetsplan er vejen frem.

I Dansk Vejforening mener vi, at vejinfrastruktur også kan være grøn, og at vejene af den årsag og mange andre derfor bør prioriteres i regeringens kommende grønne mobilitetsplan. Der findes mange brugbare og effektive tiltag, der bidrager til at skrue ned på CO2-udledningen indenfor vejområdet. Man kan genbruge asfalt, man kan omstille til ikke-fossile brændstoffer og man kan benytte sig af ITS-løsninger. Dette er blot få eksempler som vi opfordrer regeringen til at have med i overvejelserne for en kommende grøn mobilitetsplan.

Arbejdet hen i mod en klimahandlingsplan har desværre sat en midlertidig stopper for nye investeringer i vejinfrastrukturen. Og på grund af den manglende aktivitet og de desværre ringe udsigter for nye anlægsopgaver i nær fremtid gør det ondt på anlægsbranchen, som må skære ned og sende gode medarbejdere hjem. Dette er blot et af flere rigtig gode argumenter for, at der er nogle her og nu projekter, som regeringen godt kan igangsætte, mens vi venter på den endelige mobilitetsplan. Derudover er et effektivt vejinfrastruktursystem også fuldstændigt afgørende, hvis regeringen vil sikre en fortsat vækst. Og endelig bidrager infrastrukturen også til velfærden. For vi mener, at det er velfærd, at man ikke skal bruge unødige timer i sin bil til og fra arbejde. At man kan nå at hente sine børn indenfor institutionernes åbningstid og nå at køre til diverse fritidsaktiviteter. Sidst men ikke mindst er vedligehold af infrastrukturen også helt afgørende. Og husk, det koster 2-3 gange så meget at rette op på en forfalden vej som at vedligeholde i tide. 

Bragt i MobilityTech den 21. marts 2020.
A-medlemmer