Dansk Vejforening bakker op om en grøn infrastrukturplan

Dansk Vejforening bakker op om en grøn infrastrukturplan22. november 2019

Med lad ikke branchen vente for længe.


Som led i den nye regerings plan for grøn omstilling af mobiliteten i Danmark har de netop meldt ud, at der skal klimavenlig asfalt på vejene i 2020. Det sker som opfølgning på en rapport fra Vejdirektoratet, som slår fast, at denne type asfalt fører til mindre CO2-udledning og luftforurening fra trafikken. Derudover har den nye type asfalt vist sig at være mere holdbar og have bedre støjreducerende egenskaber over tid end andre asfalttyper.

I Dansk Vejforening er vi begejstrede for dette klimavenlige initiativ, og vi ser frem til gode og klimavenlige veje i fremtiden. Vi ser også frem til at læse regeringens grønne infrastrukturplan og helst så snart som muligt. Vi har nemlig en branche, der for tiden har det meget hårdt, idet statens investeringer i veje nu og i de kommende år forventes at være meget lave. Med en langsigtet infrastrukturplan i hånden indeholdende planer for investeringer i udvikling af vejnettet, står branchen langt stærkere. Der er ingen tvivl om, at balancerede og regelmæssige investeringer i infrastruktur er langt bedre for branchen end den stop-and-go tendens, vi har set alt for meget til hidtil.

Vejene kan også være med

Dansk Vejforening bakker op om en grøn infrastrukturplan. En infrastrukturplan hvor vejene også kan være med. Sidste måned afholdt Dansk Vejforening sin årlige vejpolitiske debat på Christiansborg, hvor foreningen samlede det nye transportudvalg til en drøftelse om grøn vejinfrastruktur og en grøn mobilitetsplan. Her var mange gode forslag oppe at vende til en grøn vejinfrastruktur, blandt andet omstilling til ikke-fossile brændstoffer, ITS-løsninger og sidst men ikke mindst brug af genbrugsasfalt, hvor der spares væsentligt i CO2-udledningen. Så vejinfrastruktur kan altså også være grøn og klimavenlig, og husk at busserne også har brug for veje at køre på.

Bragt i Licitationen den 14. november 2019
A-medlemmer