Analyse fra Dansk Vejforening: Vedligehold af kommunale veje nedprioriteres stadig

Analyse fra Dansk Vejforening: Vedligehold af kommunale veje nedprioriteres stadig1. april 2020

Det er i år fjerde år i træk, at Dansk Vejforening udkommer med vores analyse over de kommunale vejbudgetter. De første tre analyser, 2017, 2018 og 2019, konkluderede alle et fald på vedligeholdelsesposten af de kommunale veje, og 2020 er endnu engang ingen undtagelse. 


Selvom at det for hver kommune ser meget forskelligt ud, gælder det samlet for alle landets kommuner, at der er et fald i drift af vejene på 0,5 procent, svarede til 28 mio. kr. Hvorimod der på anlægssiden er en stigning på 0,9 procent svarende til 32 mio. kr. Så det er selvfølgelig ikke svært at gætte sig til, hvad der optager mest ude i kommunerne, nemlig anlæg af nye veje. Og det kommer da heller ikke som nogen overraskelse for Dansk Vejforening, at vedligeholdet til sammenligning prioriteres lavere, for dette har vi længe set som en generel tendens. Ser vi på kommunerne enkeltvis er Halsnæs den kommune, der med en stigning på 184 procent til 50,1 mio. kr., der har den største procentvise vækst blandt kommunerne på drift og vedligehold af veje. I den anden ende er det Frederikshavn Kommune, der har det relativt største fald på vedligeholdelseskontoen med et fald på 47 procent til 17,9 mio. kr.

Veje er også velfærd

I Dansk Vejforening har vi længe været fortalere for at anskue et effektivt og vedligeholdt vejnet som en velfærd på lige fod med daginstitutioner, sygehusvæsen, skoler med videre. Trafiksikkerhed er selvsagt vigtigt for alle borgere, og det garanteres altså kun hvis veje cykelstier er vedligeholdte uden farlige huller. Denne garanti kan ikke stilles, hvis vedligehold af de kommunale veje ikke kommer højere op på dagsordenen ude i kommunerne.

State of the Nation 2020

FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) er 5. marts udkommet med deres State of The Nation, som de udkommer med hvert fjerde år. Her konkluderes det, at kommunale veje og broer er i utilfredsstillende stand, og der gøres opmærksom på det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale veje på 3,9 mia. kr. udregnet af SAMKOM. FRI nævner endvidere, at den nuværende tilstand er kritisk for den lokale økonomiske udvikling i kommunerne og for borgernes velstand og velfærd. Derudover kan efterslæbet blive så stort, at vi kan ende ud i reelt at skulle reetablere veje og broer i stedet for blot at vedligeholde. Og det er i hvert fald ikke nogen besparelse i.

Dansk Vejforening vil således endnu engang opfordre kommunerne til at prioritere vejvedligehold højere. Dette til gavn for såvel den økonomiske udvikling som for den enkelte borger.

Bragt i Asfalt april 2020
A-medlemmer