En branches fremtid er på spil

En branches fremtid er på spil 10. juni 2021

Ny aftale om kommunernes økonomi for 2022 reducerer den kommunale anlægsramme fra 21,9 mia. kr. til 19,9 mia. kr., hvilket vil ramme vejinvesteringerne hårdt. Med et kommunalvalg på trapperne opfordrer Dansk Vejforening kommunerne til at prioritere vejene, og minder kommunerne om, at veje er velfærd for borgerne på lige fod med børnehaver og skoler.


Af HELLE RASMUSSEN Dansk Vejforening

Om end vi i Dansk Vejforening har en forståelse for, at det er nødvendigt at lægge en dæmper på det glohede byggeri, er det sikkert og vist, at det er iskoldt i anlægssektoren. Og tallene taler for sig selv, for mens byggebeskæftigelsen er rekordhøj med 183.800 medarbejdere i første kvartal af 2021, en stigning fra 176.600 i første kvartal 2020, og altså en stigning på 4,1 pct., er beskæftigelsen faldet hos anlægsentreprenørerne med 3.000 medarbejdere fra 18.200 i første kvartal 2020 til 15.200 i første kvartal 2021, et fald på 16,7 pct.

Og det er ikke for meget at sige, at det er en hel branches fremtid, der står på spil. Anlægsbranchen er i forvejen presset, og har i lang tid været endnu mere presset af, at der har manglet en langsigtet plan for infrastruktur, der sikrer en balance i vejinvesteringerne på de statslige veje. Nu er planen på trapperne, og her håber vi naturligvis, at planen vil tilgodese vejinfrastrukturen. Men branchen er lige så afhængig af at have noget at lave ude i kommunerne. Hvis aktiviteten ikke ændrer sig, kan det blive nødvendigt for asfaltvirksomhederne at nedjustere. Og det er altså svært for en dygtig asfaltarbejder at skifte branche.

Det kommunale vejvedligeholdelsesefterslæb

I Dansk Vejforening holdt vi i maj måned årsmøde med oplæg fra blandt andre KL’s formand for Miljø og Forsyningsudvalget og borgmester i Frederikshavns Kommune, Birgit S. Hansen. Og her pegede hun netop på den udfordring, det er for rigtig mange kommuner at komme det vedligeholdelsesefterslæb til livs, der er på de kommunale veje. I Dansk Vejforening har vi svært ved at se, hvordan det skal blive lettere, hvis der vil være færre penge i kommunerne til at løse den opgave.

Vi opfordrer derfor på det kraftigste kommunerne til at prioritere vejene og staten til at fremrykke anlægsarbejdet på de motorveje, som allerede er vedtagne. Det vil til sammen fremme beskæftigelsen, nedsætte trængslen og ikke mindst fremme trafiksikkerheden.

Bragt i Licitationen 11. juni 2021
A-medlemmer