En helhedsplan bør prioritere vejnettet

En helhedsplan bør prioritere vejnettet10. september 2018

En dansk masterplan bør have trængslen på motorvejene øverst på listen. Projekter skal ikke kun vurderes på pris, men også på den værdi, de skaber. Debatindlæg af Lotte Karstad, Dansk Vejforening.


”En solid økonomisk ramme er vigtig for vores infrastruktur, men lige så vigtigt er det, hvad pengene investeres i. En masterplan kan sikre, at projekter med optimal samfundsøkonomi prioriteres højest,” siger Lotte Karstad, der er konsulent i Dansk Vejforening, en interesse organisation, der netop har fokus på planer for vejinfrastrukturen.
”En masterplan eller en langsigtet infrastrukturplan vil hindre spontane beslutninger og lappeløsninger i vores infrastruktur. Noget som vi i Dansk Vejforening mener, at Danmark i den grad behøver,” fortsætter Lotte Karstad.
Dansk Vejforening finder det positivt, at regeringen har sat ind nogle af de steder, der er belastet af en stigende trængsel.
”Men løsningerne er forholdsvist kortsigtede. En langsigtet plan vil give bedre løsninger til gavn for mobiliteten langt ind i fremtiden. En masterplan kan give os et vejnet, der imødekommer efterspørgslen og fremmer vækst og velfærd,” siger Lotte Karstad.
Det vil være vigtigt ikke blot at vurdere projekter ud fra omkostninger, men også ud fra den økonomiske gevinst, de tilfører samfundet på længere sigt, påpeger hun. Dernæst er det vigtigt at tage højde for ny teknologi og udviklingen inden for mobilitetsbehov.
 

Afhjælp trængsel på motorvejene

”Mindre trængsel på motorvejene bør ståøverst på den trafikpolitiske dagsorden, og en masterplan bør række frem mod år 2040. Helt konkret foreslår vi en midtjysk motorvejskorridor, en københavnertunnel og en tredje limfjordsforbindelse.”
Desuden ønsker Dansk Vejforening udvidelse af Østjyske Motorvej fra Randers til den tyske grænse og færdiggørelse af tredje etape af Frederikssundsmotorvejen. Dansk Vejforening støtter også en fast forbindelse over Kattegat og udbygning til motorvej af motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød.
Altafgørende er et økonomisk råderum. Når pengene er der, bør politikerne gennem konstruktive forhandlinger lande en bred politisk aftale om en helhedsorienteret og langsigtet plan for investeringer i den trafikale infrastruktur, mener Lotte Karstad fra Dansk Vejforening.
”Tiden er moden. Men modsat beslutningerne om investeringer i 2009, hvor to tredjedele gik til den kollektive transport, er det vores holdning, at der i den kommende masterplan skal være en klar tyngde på forbedring af vejnettet.”
A-medlemmer