En langsigtet infrastrukturplan

En langsigtet infrastrukturplan11. maj 2016

I Dansk Vejforenings seneste bidrag til debatten omkring regeringens varslede besparelser på byggeri- og anlægsprojekter, slog vi fast, at ønsker regeringen vækst og beskæftigelse, så er investeringer i infrastruktur vejen frem.


Af Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening

Transport- og Bygningsminister, Hans Christian Schmidt, har selv udtalt, at nye veje bringer vækst, udvikling, investeringer og arbejdspladser til lokalområdet, hvorfor vi i Dansk Vejforening mener, at der ikke er grund til at udsætte investeringerne for længe.

I Dansk Vejforening har vi tidligere talt varmt for en Vejfond, hvor midlerne øremærkes vejene og hermed sikrer finansiering til de mange nødvendige vejinvesteringer i Danmark. En Vejfond der over 25 år afsætter årlige midler til vedligehold og udvikling af vejene. Vi inviterede endda sidste efterår alle transportordførerne til en debat på Christiansborg, hvor temaet for debatten netop var en Vejfond. Her fik forslaget fra blå blok en god modtagelse, som dog i stedet foreslog en ny infrastrukturfond, hvor midlerne overvejende skulle øremærkes vejene. Hvorom alting er, vil en fond med midler til vejene kunne sikre Danmark den vækst og udvikling, som et veludviklet vejnet kan give. En Vejfond vil endvidere kunne gå hånd i hånd med regeringens udtalelser om, at det nu skal være vejenes tur. En Vejfond vil sidst men ikke mindst kunne sikre finansiering til en langsigtet plan for det danske vejnet.

I Dansk Vejforening mener vi, at infrastrukturen i Danmark skal ses ud fra et langsigtet perspektiv. I stedet for at planlægge infrastrukturen bare få år frem skal vi planlægge meget længere. På den måde kommer vi uden om hovsa-beslutninger og andet sognerådspolitik. Danmark har ikke en langsigtet plan, og derfor er det Dansk Vejforenings opfordring til Folketinget og Vejdirektoratet at afsætte midler til at lave en plan frem mod 2040. Et flertal i Folketinget var for nylig inde på noget af det rigtige, da der blev foreslået at nedsætte en ny Infrastruktur-kommission, der skal tænke langsigtet, og som kan regne på, hvad der skal laves de næste 20-30 år. Forslaget modtog ikke opbakning fra Transport- og Bygningsministeren, som ikke var enig i, at det var det rette tidspunkt at nedsætte en ny Infrastrukturkommission på nuværende tidspunkt. Men Hans Christian Schmidt kan da ikke være uenig i behovet for en langsigtet infrastrukturplan, som en Vejfond kan bidrage til at finansieringen af. Og med den aktuelle situation vedrørende Togfonden, er det da en oplagt mulighed at gentænke konstruktionen og finansieringen af Danmarks langsigtede infrastrukturinvesteringer, der kan sikre balance samt den bedste anvendelse af de begrænsede midler.

Bragt i Altinget Transport den 11. maj 2016.
A-medlemmer