En spareplan der ikke giver vækst

27. april 2016

At regeringen har besluttet, at de offentlige investeringer skal ned, og at man i denne forbindelse har valgt, at det er bygge- og anlægsprojekter, der skal spares på, er ikke ligefrem ”breaking news”. Regeringen har fra omtrent første dag meldt ud, at der ikke er penge i kassen, og at nye investeringer i veje derfor har lange udsigter.


Af Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening

En ærgerlig situation for den enkelte dansker og for erhvervslivet, der har brug for en udvikling af vejnettet. Den enkelte dansker for at få dagen til helt praktisk at hænge sammen. Trængslen på vejene er stadigt stigende, og vi kan ikke se bort fra, at der er flere og flere, der vælger at tage bilen i stedet for det kollektive alternativ som bus og tog. Region Hovedstaden er for nyligt kommet ud med en analyse, der fortæller, at trafikkøerne i hovedstaden vil være dobbelt så lange om ti år, som de er i dag. Det er noget, som vil kunne mærkes i trafikken. Trængsel er altså et område, som regeringen må tage alvorligt og handle på, og dette gør de langt fra ved at spare på anlægsprojekterne.  

For erhvervslivet er en udvikling af vejnettet nødvendig for at skabe stadig vækst. Her er det værd at nævne Lokalt Erhvervsklima 2015-undersøgelsen, som blev foretaget af DI. Her blev det konkluderet, at det var afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få transporet varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden.

Det var med glæde, at Dansk Vejforening læste Transport- og Bygningsminister, Hans Christian Schmidts, indlæg i Jyllands-Posten den 8. april, hvor han slår et slag for vejene. Som han skriver så rigtigt, er vejene det, som stort set alle vil have mere af. Han bliver næsten hver dag mødt med ønsker om nye veje eller udbygninger af eksisterende vejanlæg. Ministeren anerkender ligeledes, at nye veje bringer vækst, udvikling, investeringer og arbejdspladser til lokalområder. Dansk Vejforening ser også positivt på, at ministeren vil indkalde til politiske forhandlinger om investeringer i nye veje, så snart der igen er luft i budgettet. Men det er dog også Dansk Vejforenings anbefaling ikke at udsætte disse forhandlinger unødvendigt længe.

Det er nemlig almindelig viden, at udvikling af vejsektoren er en del af at udvikle samfundet i almindelighed, og hvis vi således ønsker vækst og beskæftigelse, hvilket vi er overbeviste om, at regeringen gør, så er investeringer i infrastruktur altså vejen frem. Regeringen kan således godt stoppe den unødvendige spareplan, i hvert fald hvad vejområdet angår.

Bragt i Altinget Transport den 27. april 2016
A-medlemmer