Endelig får vi den masterplan – men kan vi skrue op for ambitionerne?

Endelig får vi den masterplan – men kan vi skrue op for ambitionerne?6. december 2018

Det er med stor glæde i Dansk Vejforening, at der i regeringens og Dansk Folkepartis Finanslov for 2019 er skrevet ind, at man er enige om at drøfte de langsigtede prioriteringer i infrastrukturen frem mod 2030 i starten af det nye år.


Netop en langsigtet plan for infrastruktur er jo noget, vi i flere år har efterspurgt i Dansk Vejforening, og vi har da også for nyligt præsenteret vores egen plan – ”Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040”. Vores opfordring til regeringen og Dansk Folkeparti er i første omgang at skrue op for ambitionerne. Hvorfor kun planlægge 10 år frem? En længere prioritering og planlægning vil bidrage til at skabe yderligere ro og stabilitet i markedet. Danmark har et stort behov for ny vejinfrastruktur flere steder i landet, og her er ti år ganske enkelt ikke tilstrækkeligt.

Dansk Vejforening vil ligeledes opfordre til, at planen kommer til at tilgodese vejene, således at de får deres rimelige part af de fremtidige investeringer. Trafikken på motorvejene er stadigt stigende, og skal unødig trængsel minimeres, og skal det være let at komme på arbejde eller fragte varer, uanset hvor man bor eller driver virksomheder i Danmark, skal vejene altså prioriteres højst.

Det er endvidere positivt, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere 60 mio. kr. til en forundersøgelse af en potentiel Kattegatforbindelse. En Kattegatforbindelse er også med i Dansk Vejforenings masterplan for vejene, og er en klar nødvendighed, hvis vi skal have gjort op med det sårbare vejnet, vi har i Danmark. Udover en Kattegatforbindelse foreslår vi følgende, som vi stærkt opfordrer regeringen til at inddrage i deres egen plan: En udvidelse af motorvejen mellem Odense og Lillebælt på hele strækningen, en midtjysk motorvejskorridor, en tredje limfjordsforbindelse, en udvidelse af den østjyske motorvej fra Randers til grænsen til Tyskland, en østlig ringvej mellem Lyngbyvej og Amagermotorvejen via Nordhavn og Refshaleø, en yderligere vestlig ringkorridor (Ring 5, 5½ eller 6), en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, en tredje etape af Frederikssundmotorvejen, og at der er motorvej til Hillerød, efter at 12 km. motortrafikvej fra Allerød er udbygget.

Så skal vi sikre danskerne den mulighed for mobilitet, de har brug for, skal vi skabe vækst og udvikling, så skal der skrues op for regeringens og Dansk Folkepartis ambitioner for en infrastrukturplan. Vi står i en sløv periode med et magert anlægsbudget og et lavt driftsbudget. Dette til stor skade for den almindelige dansker, der spilder sin tid i en fortsat øget trængsel og for industrien, som har brug for en effektiv mobilitet. Så når vi bliver lovet nye investeringer i infrastruktur fra 2021, så skal det også være ambitiøst.

Bragt i Licitationen onsdag den 5. december 2018.
A-medlemmer