Flere motorveje giver større trafiksikkerhed

19. februar 2015

Det har længe været et faktum, at motorveje er langt sikrere end andre vejtyper. Det skyldes blandt andet, at trafikken er adskilt efter kørselsretning, og at der ikke er nogen vejskæringer i niveau.


Af Helle Michelsen, Dansk Vejforening

Ser man på udviklingen de seneste 10 år, viser tallene, at motorvejene er sikrere. Især når man tager i betragtning, at motorvejene i dag afvikler meget mere trafik end for 10 år siden. Trafikken på motorvejene er fra 2003-2013 steget med 38 procent. I samme periode er trafikken på alle veje steget med 10 procent. Ulykker på motorvejene er fra 2003-2013 faldet med 65 procent, hvor de på alle veje er faldet med 58 procent.

Derfor mener Dansk Vejforening, at der er al mulig god grund til stadig at bygge motorveje i Danmark ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt. Der er mange muligheder. Vi kan for eksempel anlægge en hærvejsmotorvej. Den sikkerhedsmæssige effekt vil vi nemlig kunne spore der, hvor motorveje erstatter landeveje. Eller lad os færdiggøre motorring 4 eller anlægge en ny motorring 5. Den samme sikkerhedsmæssige effekt vil vi nemlig ligeledes kunne spore der, hvor bynære motorveje overtager trafikken fra lokalvejene.

Flere motorveje fører meget andet godt med sig. Øget vækst i kommunerne er blot et eksempel. Men hvis flere motorveje kan betyde, at færre mister livet eller kommer til skade i trafikken, burde det efter Dansk Vejforenings mening være grund nok til at komme i gang med at bygge.

Bragt som debatindlæg i Licitationen 18. februar 2015.
A-medlemmer