Fremrykning af kommunale vejarbejder behøver en hjælpende hånd fra staten

Fremrykning af kommunale vejarbejder behøver en hjælpende hånd fra staten24. juni 2020

Af HELLE RASMUSSEN Dansk Vejforening | ANDERS HUNDAHL Asfaltindustrien

Coronakrisen er ikke slut. Vi går stadig hårde tider i møde, og her er det afgørende, at vi finder en vej til at holde gang i beskæftigelsen. Blandt de mest effektive midler til at trække den økonomiske aktivitet op i gear er iværksættelse af store og små bygge- og anlægsprojekter.


Vi mener derfor, at den nuværende situation i høj grad aktualiserer igangsættelse af nye vejprojekter samt vedligehold af de eksisterende. Vi befinder os i en tid, som vi for blot et halvt år siden næppe havde troet skulle forekomme. Coronakrisen har ramt os alle på hver vores måde. Børnefamilierne har i en periode måttet passe arbejde og børn på en og samme tid. Flere har også måttet hjemmeskole deres børn. Plejehjemmene har måttet lukke for besøgende, hospitalerne har været særligt pressede, og vi har alle stået i den utrygge situation, at vi ikke vidste i hvilken retning, coronakrisen ville udvikle sig. Sidst, men ikke mindst, har hele det danske erhvervsliv været rigtig hårdt presset på grund af manglende salg. Dette på en sådan måde, at vi allerede har set flere virksomheder være nødsaget til at dreje nøglen om. Virksomheder lukker, virksomheder omorganiserer, og rigtig mange mennesker har som følge af coronakrisen mistet deres job de seneste måneder.
Vi kender ikke fremtiden, og ingen kan lave en aktuel prognose for dansk økonomi. Det skyldes, at udviklingen bliver styret af udbruddet af coronavirus og ikke af normale, økonomiske sammenhænge, men vi ved, at der allerede er indtruffet et voldsomt dyk i den globale økonomiske vækst og et mærkbart tilbageslag i dansk økonomi.
Men den danske samfundsøkonomi har i flere år oplevet et solidt opsving med pæne økonomiske vækstrater og stigende beskæftigelse. Før udbruddet af corona lå både bruttonationalproduktet og beskæftigelsen på rekordhøje niveauer, og der var ingen balanceproblemer. Vi er derfor rustet til, at vi sammen kan arbejde os ud af krisen.
NU ER DET TID TIL AT PRIORITERE VEJVEDLIGEHOLDET
Dansk Vejforening udkommer årligt med en analyse over de kommunale vejbudgetter, som hvert år har vist et overordnet fald på kommunernes vedligehold af vejinfrastrukturen. Derudover viser en opgørelse over kommunernes forbrug i 2019, at de har sparet 0,4 mia. kr. på vejene sidste år. Et område, der ikke bør spares på, hvis man tager vedligeholdelsesefterslæbet i betragtning. Ifølge den seneste rapport fra SAMKOM var kommunernes efterslæb på vejene ca. 4 mia. kr. i 2017. Vi ser et effektivt og vedligeholdt vejnet som velfærd på lige fod med daginstitutioner og skoler, så nu er det tid til at sadle om og prioritere vejvedligeholdet i kommunerne. Det vil gavne anlægsvirksomhederne, der får noget at lave, det vil gavne trafiksikkerheden, og sidst, men ikke mindst, er det jo langt bedre og billigere at vedligeholde en vej i tide, fremfor når den er forfaldet. At anlægsloftet er fjernet for en periode er også en oplagt mulighed i kommunerne for at få indhentet vedligeholdelsesefterslæbet.
LET ANLÆGSLOFTET FOR KOMMUNERNE OGSÅ I 2021 OG 2022
Da landet lukkede fredag den 13. marts 2020 på grund af COVID-19, erklærede danske kommuner, at de ville gøre en indsats for at fremskynde bl.a. vejarbejder for på den måde at holde hånden under virksomheder og samfundsøkonomi.
Vi vil gerne kvittere for den indsats, mange kommuner gør og har gjort. Vi ser mange kommuner fremskynde vejarbejder, og tak for det. Men ikke alle er med. Det skyldes ikke modvilje, men at ting tager tid. Der skal ske en afklaring af projekter, tages politisk beslutning, søges lånadgang, frigives midler i det politiske system, projekteres, sagsbehandles og laves udbud, inden asfaltudlæggere kommer ud af garagen.
Vi appellerer derfor til, at kommunerne også i 2. halvdel af 2020 har fokus på fremrykning af opgaver. Men også Folketinget skal hjælpe. Foreløbig er der kun givet ekstra penge i 2020, men det er svært at nå at få vejarbejderne i gang og afsluttet i år. Derfor skal anlægsloftet også lettes for årene 2021 og 2022; gerne i samme størrelsesorden som det nuværende løft på 2,5 mia. kr.
GRØNT LYS FOR ENDEN AF TUNNELEN
Når vi er på den anden side af COVID-19, skal vi igen til at tænke på klimaet. Kommunernes Landsforening har spillet ud under mottoet: "Kommunerne tager klimalederskab". Asfaltindustrien er med i regeringens klimapartnerskab og har udviklet en ny generation af klimavenlige belægningsløsninger som f.eks. håndtering af regnvand ved hjælp at særlige vej- og asfalttyper, støjreducerende slidlag, særlig stærk asfalt (højmodulasfalt), der reducerer materiale- og ressourceforbrug, genbrugsasfalt, asfalt med miljøvenlige bindemidler og senest teknikker, hvor asfalten fræses op og genbruges, mens den udlægges (såkaldt BSM-teknik).
Vi har investeret i at reducere CO2-udledningen fra fabrikkerne og har reduceret med 40 % siden 1990. Det største potentiale ligger nu ikke længere i fabrikkerne, men i vejene. Inddrager kommunerne vejene i deres klimastrategier, kan vi sammen, gennem jeres prioriteringer og valg, bidrage til Danmarks målsætning om 70 % reduktion i CO2-udledningen. Et eksempel er asfalt med lav rullemodstand, der får busser og (el)biler til at trille længere på literen/Khw. Men også ny asfalt med genbrug i stedet for revnede og hullede veje giver bedre klimaregnskab.
Vi appellerer til, at kommuner tænker veje og asfalt ind i klimakampen og forbereder sig på at bruge såkaldte miljøvaredeklarationer, der gør det muligt at sammenligne forskellige vejentrepriser m.h.t. klimaaftryk. Vi skal investere i klimaet og vores fælles fremtid og på den måde tænde et grønt lys for enden af tunnelen.
Bragt i Teknik & Miljø 16. juni 2020
A-medlemmer