Infrastruktur i regeringsgrundlaget – Dansk Vejforenings prioriteringer

Infrastruktur i regeringsgrundlaget – Dansk Vejforenings prioriteringer7. juni 2019

Dansk Vejforening ønsker tillykke med valget, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde om transportpolitikken, når den nye regering kommer på plads.


Som interesseorganisation indenfor vejområdet vil det være Dansk Vejforenings opfordring til den nye regering, at vejinfrastruktur får en central plads i det nye regeringsgrundlag. Både Socialdemokraterne og Venstre har forud for valget budt ind med hver deres plan for en lagsigtet infrastrukturplan, så forarbejdet må siges at være på plads. Infrastruktur har i det store og hele ikke fyldt så meget som håbet i valgkampen, så lad os gøre op med det nu, og give området den opmærksomhed, det fortjener.  Vejene er trods alt en vigtig del af det danske velfærdssamfund på linje med uddannelse og sundhed og bør derfor få tilsvarende opmærksomhed. Et veludviklet og vedligeholdt vejnet er uden tvivl en velfærd, som kommer alle i Danmark til gode hver eneste dag.

Dansk Vejforening udkom for allerede et par år siden med ”Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040”, som på konkret og detaljeret vis fokuserer på vejenes betydning og styrker grundlaget for politikernes valg, når de træffer beslutninger om de fremtidige prioriteringer og investeringer i den trafikale infrastruktur. Og hvor vi i vores debatoplæg selvsagt har en længere række af nødvendige infrastrukturprojekter, der bør være anlagt, når vi når 2040, mener vi dog, at der er enkelte projekter eller områder, som lige nu kan tåle at stå forrest. Det er således vores opfordring til politikerne på Christiansborg at tage disse prioriteringer med i det kommende arbejde omkring et regeringsgrundlag. Infrastruktur blev nedprioriteret under valgkampen, lad den blive opprioriteret efter!

Undgå ”stop-and-go” politik

Skal virksomhederne i branchen have gode vilkår for at udvikle sig og fastholde kompetent arbejdskraft, er det afgørende, at de løbende vejinvesteringer er i balance. Dansk Vejforening opfordrer derfor politikerne til at arbejde videre med en langsigtet infrastrukturplan, således at der sikres et stabilt aktivitetsniveau, så dansk økonomi kan undgå en usund ”stop-and-go” politik.

Udvidelse af østjysk motorvej

Vi skal sætte ind der, hvor trængslen er størst. Og på det østjyske motorvejsnet oplever man en stor trængsel, som kan afhjælpes, hvis den østjyske motorvej udvides mellem Randers og grænsen til Tyskland. Motorvejen er allerede udvidet mellem Århus og Skanderborg, hvilket er positivt, og man har også iværksat VVM-undersøgelser for strækningerne Vejle - Skanderborg S, Århus S – Århus N og Århus N – Randers N. Gode og effektive initiativer, og vi ser frem til en udvidet motorvej på hele strækningen.

Østlig ringvej

Trængslen er også stor og stadigt stigende i hovedstadsområdet, så det er Dansk Vejforenings opfordring og prioritering at anlægge en østlig ringvej mellem Lyngbyvej og Amagermotorvejen. Projektet er lige nu i gang med at blive forundersøgt, og vi håber, at man hurtigt derefter går videre med en VVM-undersøgelse og efterfølgende anlægslov.

Frederikssundsmotorvejens 3. etape

Bør Frederikssundsmotorvejen ikke gå hele vejen til Frederikssund? På Finansloven for 2019 er der blevet afsat midler til en opdatering af VVM-undersøgelsen for denne tredje etape, som er en forudsætning for at kunne gå videre med projektet, idet den gamle VVM-undersøgelse er blevet forældet. Det er en prioritering, vi hilser velkommen, således at borgerne i den vestlige del af Nordsjælland får en motorvej.

Nedsættelse af vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje

Kommunernes skal have indhentet vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje, og mener man på Christiansborg, at det er noget, kommunerne ene og alene selv må klare, er det i hvert fald ikke til trafikanternes bedste. For faktum er, at kommunerne generelt set hvert år de sidste tre år har oplevet et fald på vejposten i deres budgetter. Det viser en analyse over kommunernes vejbudgetter, som Dansk Vejforening udkommer med på årlig basis. Dansk Vejforening har ved flere lejligheder opfordret kommunerne til at prioritere vejene højere, men opfordrer også regeringen til at række kommunerne en hjælpende hånd. Tunge landbrugsmaskiner kører dagligt på de små kommuneveje, og en ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at store landbrugsmaskiner kan ødelægge asfaltens overflade. Dette bør være et klart incitament til, at man fra Christiansborg tager et medansvar.

Bragt i Licitationen den 7. juni 2019
A-medlemmer