Ja tak til mere vejinfrastruktur

Ja tak til mere vejinfrastruktur7. februar 2019

Det seneste stykke tid har regeringen præsenteret flere spændende projekter. Ambitiøse projekter der har til formål at skabe vækst blandt andet ved hjælp af forbedret mobilitet i hovedstadsområdet. I slutningen af sidste år præsenterede de principaftalen om anlæg af Lynetteholmen.


En kunstig ø der skal anlægges mellem Nordhavnen og Refshaleøen, og som forudsætter anlæg af den østlige ringvej, der længe har været efterspurgt i København. For nylig præsenterede de så Holmene, som er en enighed mellem regeringen og Hvidovre Kommune om at igangsætte arbejdet for at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Holmene skal give plads til op til 380 nye virksomheder og op til 12.000 nye arbejdspladser, og vil alt andet lige skabe behov for udviklingen i den nærliggende vejinfrastruktur. Sidst med ikke mindst åbnede regeringen for få dage siden op for at ville igangsætte undersøgelser af en ny motorvej i hovedstadsområdet. Helt konkret en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundmotorvejen. Samtidig vil man igangsætte en planlægningsundersøgelse i den nordlige del af Ring 5 med det formål at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuelle indsnævringer i korridoren.

Dansk Vejforening er positivt stemt over for regeringens initiativtagen til disse projekter, og særligt positive er vi overfor fremtidsudsigterne med en ring 5 og en østlig ringvej på Sjælland. I Dansk Vejforenings ”Debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040”, er det også vores vision, at der, når vi når 2040, er anlagt en yderligere vestlig ringkorridor, altså en ring 5. En sådan ringmotorvej vil forbedre den trafikale sammenhæng på tværs af de store indfaldsveje til København i forhold til i dag, og på sigt vil motorvejen kunne have en tilslutning til en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Yderligere ser vi også gerne, at en østlig ringvej mellem Lyngbyvej og Amagermotorvejen via Nordhavn og Refshaleøen er anlagt.

Det er positivt, at regeringen begynder at sætte handling bag ordene, ”at det nu er vejenes tur”. For trængslen på vejene er stadigt stigende, og det koster samfundet mange penge. Og løsningen er enkel. Der skal mere vejinfrastruktur til, hvis problemet skal afhjælpes.  

Bragt i Licitationen 7. februar 2019
A-medlemmer