Kollektiv trafik fjerner ikke behovet for veje

1. juli 2014

Hverken kollektiv trafik eller nye, sindrige afgiftssystemer kan fuldt ud modvirke det stigende mobilitetsbehov. Hvilke veje skal Danmark have inden for 30 til 40 år for at det svarer til transport- og mobilitetsbehovet i fremtiden?


Den grønne dagsorden har siddet tungt på transportpolitikken i de seneste år. Især siden valget i 2011 har den kollektive trafik været set som løsningen på de grønne målsætninger for transportområdet, herunder målene for transportsektorens udledning af CO2.

CO2-udslippet fra transportsektoren vil blive nedbragt væsentligt. Det en kendsgerning, at den proces allerede er i fuld gang alene på grund af den teknologiske udvikling. En målsætning for CO2 er derfor i sig selv fornuftig.

Problemet med den grønne dagsorden for transportområdet er til gengæld, at den egentlige, langsigtede udfordring på vejområdet, bliver fremkommelighed og tilgængelighed – ikke CO2. Resultatet kan blive alvorlige fremkommelighedsproblemer, hvis vi ikke handler i tide.

Det vil ikke alene være til irritation for bilisterne, men også til ulempe for erhvervslivets transporter, som vil tabe penge på forsinkelser og uforudsigelige transporttider. På dette punkt hjælper den grønne transportpolitik ikke meget. Overflytningen fra vej til bane vil være begrænset, og på vejene fylder en el- eller hybridbil lige så meget som en benzin- eller dieselbil.

Vi har i Danmark ret få biler i forhold til vores velstand og i forhold til sammenlignelige lande. En del af forklaringen er de høje bilafgifter. De høje danske afgifter på biler kan næppe opretholdes på lang sigt, og den dag, hvor de kommer ned på et mere gennemsnitligt, europæisk niveau, vil langt flere danskere anskaffe bil.

Den udvikling er allerede begyndt på baggrund af de meget lave priser, man i de seneste to år har kunnet få især de mindste biler til. Resultatet er, at langt flere danskere ønsker at køre i bil.

Familier, hvor den ene kørte bil, og den anden tog cykel eller bus, har nu begge mulighed for at tage bilen. Udviklingen betyder ikke, at cyklen eller rejsekortet nu får lov at samle støv hjemme hos danskerne. Men den betyder, at flere går fra at være brugere af cykling og kollektiv trafik til også at være bilister.

Dette er en væsentlig pointe, fordi satsningen på kollektiv trafik ofte begrundes politisk med, at det vil nedbringe vejtrafikken. Men den primære effekt af bedre kollektiv trafik vil højst sandsynligt blive, at det samlede transportbehov vokser. Både på bane og vej.

Det ovenstående er et uddrag af Dansk Vejforenings debatindlæg i Berlingske 28/6 2014.

Læs det fulde debatindlæg her
A-medlemmer