Kommunevejene taber igen-igen

Kommunevejene taber igen-igen11. marts 2019

Dansk Vejforening er traditionen tro igen i år udkommet med en analyse over kommunernes vejbudgetter, der til vores store ærgrelse endnu engang afslører et fald på både vedligeholdelses- og anlægsposten.


Det er tredje år i træk, Dansk Vejforening kommer med denne analyse, og alle tre år har der været et fald på vejposten, som jo ellers burde have en væsentlig større prioritet. Kommunernes samlede udgifter til veje beløber sig i 2019 til 8,4 mia. kr. Det er knap 0,6 mia. kr. eller 6 % mindre end i 2018. Opdelt bruger kommunerne 3,3 mia. kr. til anlæg af veje, og har altså et fald på udgifter til anlæg af veje på 0,45 mia. kr. eller 12 % fra 2018 til 2019. På kontoen for drift og vedligeholdelse af veje budgetterer kommunerne i 2019 med udgifter for i alt 5,1 mia. kr. Det er godt 0,1 mia. kr. eller godt 2 % mindre end året før. 

Der er stadig et vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale veje. SAMKOM offentliggjorde sidste år en rapport over tilstanden af kommunevejene i 2017, som opgjorde efterslæbet til knap 4 mia. kr. Et skridt fremad siden den første rapport, der for få år siden opgjorde efterslæbet til godt 5 mia. kr. Det er positivt, at efterslæbet bevæger sig i den rigtige retning, men skal vi helt i bund, skal vedligeholdelsen af de kommunale veje prioriteres endnu højere. Måske endda med en håndsrækning fra Christiansborg. Dette vil også være på sin plads, så længe at landbrugsmaskiner samt andre store køretøjer har deres daglige færd på de små veje. 

Skal vi udpege enkelte højdespringere fra vores analyse over kommunernes vejbudgetter, ligger Nordfyns, Skanderborg og Fanø kommuner i top tre, når det kommer til største stigning i procent fra 2018 til 2019 i anlæg af veje. De tre kommuner der har haft den største stigning i procent indenfor drift og vedligehold, er Brønderslev, Holbæk og Fredericia. 

Entreprenør- og håndværkerydelser

På vejområdet budgetterer kommunerne med at købe ydelser af de private entreprenører og håndværkere for 4,7 mia. kr. i 2019. Det svarer til 56 % af de budgetterede drifts- og anlægsudgifter til veje i 2019.  Det vil sige, at 44 % af de budgetterede udgifter i år vil ligge i kommunernes eget regi. Til sammenligning var denne andel 40 % i 2018. Opdelt køber kommunerne på driftsbudgettet for veje ydelser for 2,1 mia. kr. fra de private entreprenører og håndværkere, hvilket svarer til 41 % af budgettet, mod 42 % i 2018, mens kommunerne på anlægsbudgettet for veje køber ydelser for 2,6 mia. kr. fra entreprenører og håndværkere, hvilket svarer til 79 % af budgettet, mod 86 % året før.

Bragt i Licitationen 11. marts 2019.
A-medlemmer