Kommunevejenes tilstand - hvor ligger ansvaret?

Kommunevejenes tilstand - hvor ligger ansvaret?19. september 2019

Teknik og Miljø, 19. september 2019

Af Helle Rasmussen, sekretariatschef Dansk Vejforening

Kommunerne rundt omkring i landet er i mange år blevet mødt af kritik, hvad angår tilstanden på de kommunale vejnet, og deres håndtering og prioritering af denne.

Spørgsmålet man kan stille sig selv er, om denne kritik hele tiden har været berettiget? Ser vi på tallene er det sikkert og vist, at vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje i mange år har været stigende, og vedligeholdelsesposten i de fleste kommuner generelt har været faldende. Den er blevet nedprioriteret til fordel for andre også vigtige opgaver, som kommunerne skal løfte.

Hvert år udkommer Dansk Vejforening med en analyse over kommunernes vejbudgetter, hvor der i de tre år, vi har udført analysen, gennemgående har været tale om et fald på vejkontoen. Ser vi på tallene for i år, beløber kommunernes samlede udgifter til veje sig i 2019 til 8,4 mia. kr. Det er knap 0,6 mia. kr. eller 6 % mindre end i 2018.

Et fald på investeringer

Opdelt bruger kommunerne 3,3 mia. kr. til anlæg af veje, og har et fald på investeringer i anlæg af veje på 0,45 mia. kr. eller 12 % fra 2018 til 2019. På kontoen for drift og vedligeholdelse af veje budgetterer kommunerne i 2019 med udgifter for i alt 5,1 mia. kr. Det er godt 0,1 mia. kr. eller godt 2 % mindre end året før.

SAMKOM offentliggjorde sidste år en rapport over tilstanden af kommunevejene i 2017, som opgjorde efterslæbet til knap 4 mia. kr. Et skridt fremad siden den første rapport, der for få år siden opgjorde efterslæbet til godt 5 mia. kr.

Det er positivt, at efterslæbet bevæger sig i den rigtige retning, men skal vi helt i bund, skal vedligeholdelsen af de kommunale veje prioriteres endnu højere. Og den opgave ligger hos såvel kommunerne som på Christiansborg. Politikerne på Christiansborg bør give en håndsrækning, idet man også her bærer en stor del af ansvaret. Gravearbejder, flere og tungere biler og nye kørselsmønstre slider mere og mere på kommunevejene.

Dobbelt så mange nye biler

Eksempelvis er salget af nye biler fordoblet til 220.000 biler om året. Tungere og bredere lastbiler og busser tynger på asfalten og skubber slidspor i sving og ved kryds. Med ny GPS kan lastbiler vælge alternative ruter, når motorvejene bliver for trange eller er stoppet af uheld. Det betyder også ekstra slid på de mindre kommuneveje.

Alt det må man åbne øjnene op for på Christiansborg. Så for at besvare mit indledende spørgsmål, ligger ansvaret både hos kommunerne og på Christiansborg. Og jeg vil opfordre kommunerne og politikerne på Christiansborg til at indgå en dialog, hvor udfordringerne omkring vedligeholdet af de kommunale veje bliver taget op til drøftelse og løst. For det er ingen hemmelighed, at det er billigere at vedligeholde en vej i tide og vigtigst af alt, at vedligeholdte veje også er afgørende for trafiksikkerheden.
A-medlemmer