Langsigtede infrastrukturinvesteringer skal på den politiske dagsorden

Langsigtede infrastrukturinvesteringer skal på den politiske dagsorden4. oktober 2017

Gode veje har stor betydning for vores samfund og mangel på samme har direkte negative konsekvenser inden for en række områder.


Som nogle af disse områder kan nævnes trafiksikkerhed og den enkelte trafikants daglige rejsetid. Et veletableret og sammenhængende vejnet har derudover stor betydning for virksomheders produktivitet og konkurrenceevne, og her ses den primære effekt ved de lavere transportomkostninger, der er forbundet med kortere rejsetider ved varetransport.

 

Den politiske agenda er at opnå et vejnet, der imødekommer efterspørgslen, og danner grundlag for vækst og velfærd i Danmark. Dansk Vejforening har ligesom regeringen en vision om, at vi skal have et vejnet, der imødekommer efterspørgslen. Det vil sige, at vejene skal sikre befolkningen og erhvervslivet høj mobilitet, idet vejnettet skal være tilgængeligt, effektivt og fremkommeligt.


Som det ser ud nu, kan vejnettet ikke dække behovene for mobilitet. Der er trængsel på store dele af vejnettet, særligt i Østjylland og Hovedstadsområdet, og dette har dagligt en negativ effekt på erhvervskørsel og pendlerkørsel. Her vil bedre vejforbindelser kunne øge produktiviteten og dermed velfærden ved billigere produktion. Dansk Vejforening opfordrer derfor til øgede investeringer i den trafikale infrastruktur som et middel til at sikre den ønskede økonomiske vækst og velfærd.

I vores udspil fra i foråret ”Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040”, har vi fremsat en række konkrete forslag frem mod 2040, der skal være med til at sikre Danmark god mobilitet i fremtiden og som kan danne grundlag for den solide vækst, som regeringen ønsker for samfundet.


Det er netop nogle af disse forslag, vi ønsker at politikkerne forholder sig til, når Dansk Vejforening holder Vejpolitisk debat på Christiansborg den 10. oktober.


Helt konkret vil vi konfrontere transportordførerne med følgende: Vi skal undgå ”stop-and-go-politik”, da denne form for politik er skadelig for virksomhederne i anlægsbranchen. Afhjælpning af trængsel skal stå øverst på den trafikpolitiske dagsorden – og løsningerne skal ikke blot fokusere på nutidens og morgendagens behov, men baseres på en gennemtænkt langsigtet infrastrukturplan, der kan komme til gavn langt ind i fremtiden.

Dansk Vejforening mener, at en langsigtet og sammenhængende planlægning af investeringerne er nødvendig, og det er netop dette vi vil have politikerne til at benytte sig af for fremtiden.

 

Af Lotte Karstad, Dansk Vejforening


Debatindlæg til Licitationen
A-medlemmer