Når en tredjedel ikke er en tredjedel

15. oktober 2012

Tager du strøm på os, Henrik Dam? "El-tog kommer før veje" kunne man 10. oktober læse i overskriften til Altinget.dk's interview med Henrik Dam Kristensen om hans målsætninger som transportminister.


Ministerens drøm er åbenbart at elektrificere hovedforbindelserne på det danske jernbanent fra Aalborg til grænsen og fra København til Esbjerg.

Sidstnævnte strækning blev der allerede fundet penge i Infrastrukturfonden til ved det seneste trafikforlig i februar. Her gik alt, hvad man havde skrabet sammen i Infrastrukturfonden til elektirifcering af jernbanen til Esbjerg. Og det på trods af, at samme partier har aftalt at 1/3 af trafikinvesteringerne skal gå til vejområdet.

Men står det til transportministeren, bliver tredjedelen også til et nul i de kommende forhandlinger. Ihvertfald udtaler han til Altinget at:

”Det er vigtigt, at man ser den fordeling over et længere forløb. Det er ikke sådan, at vi ved hver forhandling skal sidde og se på fordelingen. Det vil være tåbeligt. Det er mere en rettesnor, som vi selvfølgelig tager alvorligt, fordi vi vil have, at det er den kollektive trafik, der skal løse hovedparten af trængselsproblematikken.”

OK, Henrik Dam. Hvis det kun er en rettesnor så kan man vel også skippe jernbanernes 2/3 i de nogle af de kommende trafikaftaler?

Og hvordan ser det i øvrigt ud med de el-tog, der gerne skulle køre under disse, ret dyre, el-ledninger?

Er der med andre ord udsigt til, at denne hidsige investering i el-ledninger rent faktisk er nødvendig lige nu?

Spørgelysten er normalt stor i Folketinget, så man kan da håbe på, at også disse spørgsmål kommer op.

Indtil da kan vi kun undre os over, at ingen satte spørgsmål ved at vejenes tredjedel helt forsvandt i februar-forliget, og at transportministeren nu åbenbart varmer op til, at det skal ske igen i efterårets forhandlinger?
A-medlemmer