Oplagt tidspunkt for kommunerne at prioritere vejene

Oplagt tidspunkt for kommunerne at prioritere vejene11. maj 2020

Det var positivt, at regeringen tidligt under coronakrisen suspenderede anlægsloftet for 2020, men det er langt fra nok. Skal økonomien sparkes i gang, bør anlægsloftet også suspenderes i 2021 og 2022


Coronakrisen er over os, og de økonomiske eftervirkninger er en realitet. Nødvendigheden af at holde afstand og nedlukningen af Danmark har haft og har stadig store konsekvenser for den enkelte borger og for erhvervslivet. Virksomheder er allerede gået konkurs, og rigtig mange mennesker har mistet deres arbejde. Krisen er ikke slut. Vi går stadig hårde tider i møde, og her er det afgørende, at vi finder en vej til at holde gang i beskæftigelsen. Her er investeringer i vejinfrastruktur en effektiv måde. For et veludviklet vejnet er afgørende, når der skal skabes vækst, og anlægsvirksomhederne undgår tomme ordrebøger. Derudover er der gevinsterne i, at vedligeholdt vejnet uden huller fremmer trafiksikkerheden, især for cyklisterne.

Økonomisk efterslæb
Dansk Vejforening udkommer årligt med en analyse over de kommunale vejbudgetter, som hvert år har vist et overordnet fald på kommunernes vedligehold af vejinfrastrukturen. Derudover viser en opgørelse over kommunernes forbrug i 2019, at de har sparet 0,4 milliarder kroner på vejene sidste år. Et område, der ikke bør spares på, hvis man tager vedligeholdelsesefterslæbet i betragtning. Ifølge den seneste rapport fra SAMKOM var kommunernes efterslæb på vejene cirka 4 milliarder kroner i 2017. I Dansk Vejforenings anser vi et effektivt og vedligeholdt vejnet som en afgørende velfærd på lige fod med daginstitutioner og skoler. Så vores opfordring til kommunerne er at opprioritere vejene i stedet for at nedprioritere dem. Desuden er det også langt billigere at vedligeholde en vej i tide, fremfor når den allerede er forfaldet. Og nu er et oplagt tidspunkt.

Suspender anlægsloftet i 2021 og 2022
Som et middel til at booste økonomien i forbindelse med coronakrisen besluttede regeringen tidligt at suspendere anlægsloftet for 2020. En rigtig god beslutning af flere årsager. For det første opstår der her en god og oplagt mulighed for kommunerne til at nedsætte vedligeholdelsesefterslæbet på vejene. For det andet en mulighed for kommunerne til at investere i grøn mobilitet. Udfordringen her er blot, at kommunerne ikke har nok tid. Skal muligheden udnyttes til fulde, skal anlægsloftet også suspenderes i 2021 og 2022. Projekter er tidskrævende. Der skal træffes politiske beslutninger og søges låneadgang. Her er godt et halvt år utilstrækkeligt. Dansk Vejforening opfordrer derfor regeringen til at fjerne anlægsloftet yderligere to år, således at kommunerne kan komme i mål med flere projekter. På den måde bidrager kommunerne til at holde hånden under virksomhederne og samfundsøkonomien, og kommunerne får mulighed for i højere grad at fokusere på investeringer i grøn infrastruktur.

Bragt i Altinget Transport 11. maj 2020
A-medlemmer