Opråb til regeringen: Invester i veje nu!

28. januar 2016

Der er efterhånden ikke meget nyt i, at vores regering har valgt at vende ryggen til den danske vejinfrastruktur. Dette med begrundelsen, at kassen er tom. Vi ved alle godt, at det ikke er rigtigt. Det er dokumenteret, at der er penge i infrastrukturfonden, fordi vi bygger vejene billigere. Men fakta er nu, at mens regeringen vælger vende ryggen til vores sikreste værktøj til at skabe vækst i vores land, nemlig vejene, kommer der stadigt flere biler til, og vi oplever en stigende trængsel.


Af formand og næstformand for Dansk Vejforening, Thomas B. Olsen og Erik Østergaard

Frustrationerne hober sig op i det ganske land. For nyligt kunne vi i Altinget læse et debatindlæg af Odenses borgmester, Anker Boye, der melder ud, at en udvidelse af fynsk motorvej haster. At det er et dagligt problem for trafikanter fra hele landet, at de politikere der burde prioritere, at trafikken mellem Øst- og Vestdanmark ikke sander til, tydeligvis ikke tager deres ansvar alvorligt. Horsens borgmester, Peter Sørensen, melder i samme medie ud, at trængslen på E45 hæmmer væksten i Vestjylland. Han anbefaler endvidere, at der bør bygges motorveje der, hvor det giver størst samfundsmæssigt afkast og skaber flest arbejdspladser.

Det kan derfor undre Dansk Vejforening, at en så oplagt løsning til at skabe vækst og arbejdspladser i vores land, og ikke at forglemme en oplagt løsning til at nedsætte trængslen på vejene, fuldstændig skrinlægges af regeringen. I stedet præsenteres vi for et forslag fra regeringens støtteparti Dansk Folkeparti, at indføre spærretid for særtransporter på Østjyske Motorvej samt et udvidet overhalingsforbud for lastbiler. Hvorfor ikke hellere tage tyren ved hornene og gøre en forskel der, hvor det virkelig batter. En udbygning af E45 til tre spor vil lette op for den trængsel, som Dansk Folkeparti søger at lette med deres tvivlsomme forslag. Ønsker regeringen alternative metoder til at lette trængslen på motorvejene, kan anvendelse af dynamisk ITS-trafikovervågning, som man med stor effekt også har anvendt på Motorring 3 om København være en løsning, man med fordel bør se nærmere på.

Bragt i Altinget Transport 27. januar 2016
A-medlemmer