Positiv langsigtet infrastrukturplan fra Socialdemokratiet

Positiv langsigtet infrastrukturplan fra Socialdemokratiet4. februar 2019

Socialdemokratiet vil samle Danmark med en ny langsigtet infrastrukturplan, som bygger på et bredt politisk flertal. Socialdemokratiet ønsker en ny og helhedsorienteret tilgang til de offentlige investeringer med rullende 10-årsplaner og et bedre overblik over planlagte investeringer. Sidst ønsker partiet at afsætte mindst 70 mia. kr. til investeringer i infrastruktur og offentlige anlæg over de kommende ti år.


Konstruktivt udspil

I Dansk Vejforening synes vi helt overordnet, at det er et fornuftigt og konstruktivt udspil fra Socialdemokratiet, som man bør tage godt imod. Det er en fin tilgang at tage de langsigtede briller på og planlægge flere år frem i tiden. I Dansk Vejforening har vi selv udarbejdet en masterplan for vejene frem mod år 2040, idet en langsigtet plan for vores infrastruktur er nødvendig, hvis vi skal få gjort op med de stigende trængselsproblemer, vi ser på vejene. Samt at investeringerne i infrastruktur ikke alene bør tage sigte på at dække morgendagens behov, men også på at dække de forventede behov lang ude i fremtiden.

Ønsker balance i investeringerne

Det er endvidere positivt, at Socialdemokratiet søger at skabe brede politiske flertal, når infrastrukturprojekterne skal besluttes. Det mener vi, vil bidrage til at skabe en bedre stabilitet indenfor branchen, uagtet hvilken regering, der sidder på Christiansborg.

Vores opfordring til Socialdemokratiet er dog, at der skabes en fornuftig balance i investeringerne i henholdsvis vejinfrastruktur og offentlig transport. Listen over nødvendig vejinfrastruktur er lang, og med den stigning vi ser af biler på vejene, skal vi i gang hurtigst muligt.

Bragt i Licitationen 4. februar 2019.
A-medlemmer