Rastepladser er vigtige for trafiksikkerheden

Rastepladser er vigtige for trafiksikkerheden7. februar 2018

Rastepladserne skal udvide sig sammen med vejene, så der fortsat er plads til, at chauffører kan holde de nødvendige hvil.


Lotte Karstad, Dansk Vejforening

ITD og Danske Speditører har sendt et brev til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, hvori de opfordrer ministeren til at samle branchen til et møde, før der træffes beslutning om tidsbegrænsning for lastbiler på danske rastepladser.
ITD og Danske Speditører pointerer, at en timebegrænsning på et lavt timetal vil medføre en væsentlig forringelse af transporterhvervets arbejdsbetingelser, samt at transportvirksomhederne vil få svært ved at levere varer med samme tidsinterval. Det vil dermed både blive mere besværligt og dyrere for transportvirksomhederne, og det kan få fatale følger for hele det danske transporterhverv.
Dansk Vejforening bakker fuldt op om ITD og Danske Speditørers henvendelse til ministeren om, at det er vigtigt for ministeren at tage branchen med på råd.
Først og fremmest fordi rastepladser er så vigtige for trafiksikkerheden på de danske veje, idet de giver mulighed for at holde pauser i kørslen.

Vejen som arbejdsplads
Det er klart at der må tænkes nye løsninger og at tidsbegrænsning kan være med til at afhjælpe trængselsproblematikken på rastepladserne, hvor nogle chauffører ”flytter ind” og optager pladsen for andre.
Men ved at tage transportbranchen med på råd, inden der træffes politisk beslutning om emnet, sikrer ministeren sig at kunne nå frem til en beslutning, der størst muligt kommer transportbranchen, vores danske chauffører og private bilister til gode.
Vi skal huske på, at mange trafikanter faktisk har vejene som arbejdsplads, hvor rastepladserne er deres eneste mulighed for at spise, hvile eller benytte et toilet.
Vi mener det er nødvendigt for rastepladserne at udvide sig sammen med vejene. Der er behov for at investere i og at udvikle rastepladserne, så de lever op til en acceptabel standard, har kapacitet nok til fremtidens trafik og kan tilbyde relevante serviceydelser.

Plads til alle
Og helt essentielt er det, at de chauffører, der har brug for et hvil, kan finde det, så vi ikke kompromitterer trafiksikkerheden på vores veje.
Rastepladserne er også en del af rejseoplevelsen for danske pendlere, fritidsrejsende og udlændinge som kommer til Danmark. Vi ønsker naturligvis alle sammen en god oplevelse på rejsen og at vores gæster fra udlandet får et positivt, første indtryk af Danmark. Og ikke mindst at der er plads på rastepladserne til os alle.

 

Bragt som debatindlæg i Licitationen den 7. februar 2018.
A-medlemmer