Regeringen leverer på regeringsgrundlaget – men vejene taber alligevel

Regeringen leverer på regeringsgrundlaget – men vejene taber alligevel1. december 2016

Ny analyse for asfaltudsigterne i 2017 fra Dansk Vejforening afslører, at det på trods af at der er kommet vejinfrastruktur på finansloven, stadig ser ud til, at vejene alligevel er en taber i regeringens finanslov for 2017 samt i kommunernes vejbudgetter for 2017.


Af Helle Rasmussen, Dansk Vejforening, og Anders Hundahl, Asfaltindustrien

Den helt store nyhed fra Transport- og Bygningsministeriet må på nuværende tidspunkt være, at udvidelsen af E45 mellem Aarhus og Skanderborg bliver til noget. Den samt en forundersøgelse af en østlig ringvej er kommet på finansloven for 2017, og det er bestemt glædelige nyheder. Især fordi det en kort stund så ud som om, at E45 ville tabe kampen til Togfonden. Dog afslører en ny analyse for asfaltudsigterne i 2017 fra Dansk Vejforening, at det på trods af at der er kommet vejinfrastruktur på finansloven, stadig ser ud til, at vejene alligevel er en taber i regeringens finanslov for 2017 samt i kommunernes vejbudgetter for 2017.

Analysen afslører, at Vejdirektoratets udgifter til anlæg af veje i 2017, vil være mere end halveret i forhold til udgifterne i 2015. Alene udgifterne til anlæg af hovedlandeveje falder til næste år med 467 mio. kr. eller opgjort i procent: 23. Af store projekter vil der næste år kun være Holstebromotorvejen og Fjordforbindelsen Frederiksund. Vil regeringen skabe vækst og dermed flere jobs i Danmark, skal der veje til. Det er en klar betingelse, som DI’s tilfredshedsundersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2016, endnu engang konkluderede, idet infrastruktur igen står øverst på listen over virksomhedernes ønskeliste til kommunerne. Da regeringen præsenterede finanslovsforslaget for 2017, præsenterede den stort set samtidig deres 2025 Helhedsplan – for et stærkere Danmark. Helhedsplanen har flere store vejprojekter på tegnebrættet, og planen skal blandt andet bidrage til at give Danmark flere jobs og stærkere virksomheder. Derfor kan det kun undre, at udgifterne til anlæg af nye veje falder så drastisk.  

Kommuner
Også kommunernes budgetterede investeringer falder fra 16,9 mia. kr. i 2016 til 16,3 mia. kr. i 2017. Det vil sige et fald på 3,6 pct. Udgør vejene en stabil andel af de samlede investeringer, vil det medføre et tilsvarende relativt fald i udgifterne til veje. Ifølge Dansk Vejforenings analyse for asfaltudsigterne i 2017 udgør vejene 21 pct. af investeringerne i 2016, og dermed vil udgifterne til veje falde med 3,6 pct. eller 129 mio. kr.

Det er således Asfaltindustriens og Dansk Vejforenings opfordring til regeringen, at man fremover prioriterer den vejinfrastruktur, der skal til, for at den vækst man ønsker, kan realiseres.

Bragt som debatindlæg i Licitationen 30. november 2016
A-medlemmer