Skal vi have en Togfond for enhver pris?

Skal vi have en Togfond for enhver pris?13. juli 2016

I Folketingssalen for nogle uger siden præsenterede partierne bag forliget om Togfonden en finansieringsmodel, hvor parterne kræver, at der bruges 13,5 milliarder kroner og ikke ”kun” de syv milliarder kroner, som finansminister Claus Hjort Frederiksen mener, der er til rådighed i Togfonden frem mod 2020.


Af Thomas B. Olsen og Helle Michelsen, Dansk Vejforening

Claus Hjort Frederiksen advarer forligspartierne mod at lægge beslag på så store milliardbeløb til trafikinvesteringer mange år frem i tiden, idet det også kunne være, at der var andre infrastrukturprojekter, der trænger sig på.

I Dansk Vejforening kan vi ikke være mere enige. Hvor vi selvfølgelig mener, at også den kollektive trafik er vigtig, er det dog fuldstændig afgørende, at der er en sammenhæng mellem transportformerne. Vi bør skabe en balance baseret på behov, og særligt hvor investeringerne giver størst effekt. Som finansministeren så rigtigt påpeger, er der netop andre infrastrukturprojekter, der også trænger sig på. En udbygning af E45, motorvejen til Kalundborg og motorvejen mellem Næstved og Rønnede. 13,5 milliarder kroner til Togfonden frem mod 2020 kan have betydning for, at der kan gå rigtig lang tid, før nogle af de nævnte projekter kan komme på tale igen.

Hvis regeringen vælger ikke at følge forligspartierne, er der stadig et flertal bag Togfonden. Og Dansk Folkeparti, som er et af forligspartierne, har meldt sig parate til at bringe forslaget om Togfonden til afstemning i Folketingssalen. Vores appel til forligspartierne, som indbefatter Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale, SF og Dansk Folkeparti, er således at have med i overvejelserne, om ikke en udvikling af den danske infrastruktur bør indbefatte alle transportformerne?

Det er vigtigt at få afklaret, at vi i Dansk Vejforening ikke er modstandere af en Togfond. Men vi er modstandere af den ulige prioritering, vi ser mellem kollektiv og individuel trafik. Det kan ikke siges for mange gange, at ønskes en fortsat vækst i landet, så er vi nødt til at sikre en fremtidig udvikling, også af vejnettet. Helt nye tal fra Vejdirektoratet viser da også, at de seneste års tendens med øget trafik på vejene fortsætter i 2016. I årets første kvartal viser tallene en stigning på 2,1 pct. i den samlede vejtrafik. På motorvejene alene en stigning på 3,4 pct. Dette er regeringen samt forligspartierne nødt til at imødekomme og handle på.

Bragt som debatindlæg i Jyllands-Posten den 13. juli 2016
A-medlemmer