Status quo for veje i kommunernes økonomiaftale for 2015

5. juni 2014

Det blev uden den store dramatik på vejområdet, da staten og kommunerne 3. juni indgik en aftale om kommunernes økonomi i 2015. Intet nyt er hverken specielt godt eller specielt dårligt for vejene.


Mange kommuner har erkendt, at de har et stort efterslæb i vedligeholdelsen af veje. Efterslæbet er samtidig en økonomisk møllesten om halsen på kommunernes pressede økonomi fordi det koster 2-3 gange så meget at indhente udskudt vedligeholdelse, som det koster at udføre den i tide.

I princippet kunne mange kommuner altså spare penge ved at fremrykke deres vejvedligeholdelse, hvilket det ville give god mening at regne med i en økonomiaftale.

Men sådan gik det ikke. Aftalen for 2015 fastlægger et anlægsniveau for kommunerne på 17,5 mia. kroner, hvilket er cirka 0,7 mia. kroner lavere end i 2014, og betydeligt lavere end i 2013, hvor niveauet var 20 mia. kroner.

Sammen med kommunernes driftsbudget på vejområdet, giver anlægsrammen en idé om kommunernes ambitionsniveau på vejområdet. På den baggrund må det vurderes, at ambitionsniveauet for 2015 er uændret eller måske lidt lavere end i år.

Det er beklageligt, men ikke helt overraskende, da både dette års og de foregående års aftaler om kommunernes økonomi især fokuserer på de såkaldte borgernære ydelser.

Aftale om kommunernes økonomi 2015
A-medlemmer