Trængsel er også en udfordring!

Trængsel er også en udfordring!30. juni 2016

Under sin afslutningstale i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat, præsenterede statsminister, Lars Løkke Rasmussen, os for syv udfordringer, som skal løses, hvis Danmark skal forblive på ret kurs.


Af Helle Michelsen, Dansk Vejforening

Disse udfordringer indbefattede vækst og arbejdspladser, skæv balance, de pressede offentlige finanser, migrations- og flygtningekrisen, udfordringen på den fælles kernevelfærd, ejendomsvurderingerne og endelig en omlægning af PSO-ordningen.

Det kan ikke komme bag på nogen, at vi i Dansk Vejforening havde håbet, at statsministeren også havde nævnt den stigende trængsel på vejene som en udfordring. En udfordring hvor der er brug for en politisk indsats. For den stigende trængsel på vejene må i sandhed siges at være en udfordring! Vi mærker det selv hver dag i trafikken, når vi kører til og fra arbejde og i den forbindelse bruger unødvendig meget tid i kø på vejene. Derudover er Region Hovedstaden for nyligt kommet ud med en analyse, der fortæller, at trafikkøerne i hovedstaden vil være dobbelt så lange om ti år, som de er i dag. Det er noget, som vil kunne mærkes i trafikken, og som kræver handling fra regeringens side.

Lars Løkke Rasmussen peger jo ellers på vækst og arbejdspladser som en udfordring, der kræver en indsats. Men skal samfundet udvikles, og ønsker regeringen stigende vækst og beskæftigelse, så er investeringer i infrastruktur altså vejen frem. Lars Løkke Rasmussen er nødt til at se i øjnene, at trængslen tager til, og at regeringen er nødt til at gøre vejene til et fokuspunkt, hvis vi skal komme trængslen til livs.

Vi er jo ellers i snart et års tid blevet mødt med den besked, at så snart der er penge i kassen igen, så skal det være vejenes tur. Det er en melding, der glæder Dansk Vejforening. Dog er det vores opfordring til regeringen ikke at udsætte vejinvesteringerne for længe, for det er nu, vi har problemer. Det er allerede nu, at trængslen er en udfordring.

Bragt som debatindlæg i Licitationen 9. juni 2016.
A-medlemmer