Transportsektorens energiforbrug skal ned

3. august 2013

Udledninger fra transportsektoren handler ikke kun om, hvad vi putter i benzin- og olietankene, men også om, hvordan vi i det hele taget nedbringer energiforbruget i transportsektoren.


Transportminister Henrik Dam Kristensen har offentliggjort, at han her efter sommer vil nedsætte et udvalg, der skal lægge en konkret handleplan for vejen mod en fossilfri transportsektor i 2050. Det er en god vision, som vi kun kan støtte. Den minder lidt om den svenske nulvision om at eliminere alle trafikdrab – en vision som næppe nogensinde helt kan nås, men som udtrykker et højt ambitionsniveau.

Hvis man vil ramme højt, må man også sigte højt. I udvalgsarbejdet bør ministeren sigte efter at skabe så realistiske målsætninger som muligt for de kommende år. En fossilfri transportsektor giver nemlig ikke sig selv. Teknologien er ikke på plads, og den markedsstyrede prisudvikling for de fossile brændstoffer vil ikke nødvendigvis være til fordel for et skift til f.eks. eldrevne transportmidler.

Der ligger også en massiv udfordring i at skaffe fossilfri elektricitet nok til at realisere transportvisionen. Til gengæld er der nok af muligheder at gribe fat i, når det gælder om at nedbringe transportsektorens energiforbrug. Her bør udvalget have fokus på effektivisering af trafikken ved hjælp af intelligent teknologi og på at løse op for de knuder i trafikken, som i dag er årsag til et stort spild af energi.

Helt simple initiativer som nye veje uden om knudepunkterne og brændstofbesparende belægninger kan være en del af løsningen. Det handler ikke kun om, hvad vi putter i tanken, men også om, hvordan vi i det hele taget nedbringer energiforbruget i transportsektoren. Vi kommer tættest på at realisere visionen ved at have fokus på både brændstoffer og infrastruktur.

Bragt som debatindlæg i Jyllandsposten 3. august 2013
A-medlemmer