Vejene skal være parate til fremtiden

Vejene skal være parate til fremtiden27. marts 2017

Det kan ikke længere komme som en overraskelse, at trafikken på vejene stiger. Det gælder trafikken på motorvejene, som ifølge Vejdirektoratets publikation ”Statsvejnettet 2016” har oplevet en markant vækst i 2016. Men det gælder bestemt også på de kommunale veje, som ligeledes er under stigende pres.


Stadig flere varer skal transporteres rundt. Lastbiler bliver større og tungere. Landbrugets maskiner bliver tungere og bredere. Faktisk er 35 pct. af alle kørte km med lastbil på de kommunale veje ifølge KL. Vi er flere og flere, der vælger at tage bilen af den enkle grund, at der er en større fleksibilitet forbundet med det. Fleksibilitet er da bestemt også en nødvendighed, når en hverdag skal hænge sammen med børn, fritidsaktiviteter og indkøb. Derudover er det også et tiltagende fænomen, at mange vælger at bosætte sig i en anden kommune – og længere væk, end den man arbejder i. Jeg er selv en af dem, der har forholdsvist langt på arbejde, hvorfor jeg bruger en del tid på vejene i hverdagene.

Dertil kommer hele dialogen omkring de selvkørende biler, som vi kommer til at se et sted ude i fremtiden. Seniorforsker, Linda Christensen fra DTU, har for nylig skrevet til Altinget, at selvkørende biler i første omgang kan skabe bedre plads på vejene. Men bilerne vil være så attraktive, at de i sidste ende skaber væsentligt mere trængsel i byerne.

Derfor kan det undre, at kommunerne i 2017 alt i alt kommer til at bruge mindre på drift og vedligehold af vejene end i 2016. Budgettet viser et fald på 113 mio. kr. eller 2,2 pct. på den post. Det afslører en ny analyse fra Dansk Vejforening over kommunernes vejbudgetter for 2017.

Behøver vi at minde om SAMKOMs ”Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand”, der udkom i marts 2016. Rapporten afslørede et efterslæb på de kommunale veje på 4,9 mia. kr. Hvordan kommer vi det efterslæb til livs, når kommunernes udgifter til drift og vedligehold af vejene er faldende? Dette tilsammen med det stigende pres på de kommunale veje samt fremtidens udsigter til selvkørende biler kræver, at vejvedligeholdet prioriteres.

Ved Dansk Vejforenings vejpolitiske topmøde på Christiansborg i efteråret, var efterslæbet på de kommunale veje da også på dagsordenen. Her blev der opfordret fra flere af politikerne, at kommunerne tager veje og infrastruktur mere seriøst. Og dette må da også være Dansk Vejforenings konklusion og opfordring til kommunerne nu. De kommunale veje udgør langt den største del af vores vejnet med mere end 75.000 km. veje. Nedslidning af vejkapitalen er et velkendt og stort problem. Og jeg vil runde af med de velkendte ord, at det er langt billigere at vedligeholde en vej i tide end at rette op på en kollapset vej.

Bragt som debatindlæg i den lokale presse.
A-medlemmer