Vigtige masterplaner for infrastruktur

Vigtige masterplaner for infrastruktur3. juni 2019

Efter i flere år at have efterspurgt en langsigtet infrastrukturplan hos politikerne, er det til Dansk Vejforenings store tilfredshed, at både Socialdemokraterne samt regeringen og Dansk Folkeparti udkom med hver deres plan for infrastruktur forud for folketingsvalget.


 

Branchen har også meldt sig på banen. I Dansk Vejforening er vi for flere år siden udkommet med vores ”Debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040”, men senere er også DI Transport udkommet med deres investeringsplan for infrastruktur. Alle planerne har det tilfælles, at der grundlæggende er enighed om behovet for at have de langsigtede briller på, når infrastruktur skal planlægges. Og med det er vi uden tvivl kommet langt. Skal vi sikre Danmark en sammenhængende infrastruktur, og skal vi sikre god og effektiv mobilitet for alle, så skal vi væk fra spontane lappeløsninger og sognerådspolitik. Vi er her særligt enige med Socialdemokraternes Rasmus Prehn i, at det er en nødvendighed, at den langsigtede infrastrukturplan bliver baseret på en bred aftale blandt partierne på Christiansborg. Kun på den måde sikrer vi en stabil løsning, hvor der ikke bliver tale om omfattende udsving, alt efter hvilken regering der sidder på magten. Det vil i sidste ende være det bedste for alle parter, og her ikke mindst branchen, der slipper for stop and go effekten.    

Fremtidens transport bliver på vejene

Trafikken stiger i Danmark, og det samme gør trængslen og spild af tid på vejene. Vejdirektoratet orienterer os løbende om den trafikvækst, som vi oplever på motorvejene, og senest er meldingen, at trafikken på det hjemlige motorvejsnet i 2018 øgedes med 3,2 procent. Stigningen er kort og godt et udtryk for, at danskerne kører mere og mere i bil. En bil er mere fleksibel for blandt andre børnefamilier, og er derfor det foretrukne valg, og det vil den fortsætte med at være i fremtiden. Det er busser, cykler og selvkørende elbiler, der bliver en del af fremtidens transport, og ens for dem alle er, at de kommer til at køre på vejene. Det er derfor Dansk Vejforenings opfordring til politikerne, at man i fremtidens infrastrukturplaner prioriterer vejene.

En hjælpende hånd til kommunerne

Det kan ikke komme bag på mange, at vedligeholdelsen af de kommunale veje er en udfordring, mange af landets kommuner arbejder med. Vedligeholdelsesefterslæbet er markant, og i Dansk Vejforenings årlige analyse over de kommunale vejbudgetter, fremgår et fald på vejposten hvert år de seneste tre år. Dansk Vejforening har ved flere lejligheder opfordret kommunerne til at prioritere vejene højere, men opfordrer også regeringen til at give en hjælpende hånd til kommunerne, således at vedligeholdelsesefterslæbet kan nedsættes. Tunge landbrugsmaskiner kører dagligt på de små kommuneveje, og en ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at store landbrugsmaskiner kan ødelægge asfaltens overflade. Dette bør være et klart incitament til, at man fra Christiansborg også tager et ansvar.

Bragt i Entreprenøren 3/2019 - juni/juli
A-medlemmer