Årsmøde og generalforsamling 2019

Årsmøde og generalforsamling 2019
27. maj 2019

Dansk Vejforenings årsmøde og generalforsamling 2019 blev afholdt med stor succes i forbindelse med Teknologisk Instituts og Sikre Vejes Vejsektordage.


Årsmødet

Analytisk konsulent i Dansk Vejforening, Finn Bo Frandsen, lagde ud med et indlæg omkring nødvendigheden af øgede kommunale investeringer i vejinfrastruktur. Med udgangspunkt i Dansk Vejforenings analyse over de kommunale vejbudgetter for 2019, som viser et fald i vejbudgetterne, var rammen for årsmødet sat. 

Analytisk konsulent i Dansk Vejforening, Finn Bo Frandsen.

Dansk vejforening havde inviteret Executive Director i Sund & Bælt, Bjarne Jørgensen, til at tale om  deres langsigtede vedligeholdelsesstrategi på deres anlæg. Et meget spændende og oplysende indlæg, som mange kan tage ved lære af.

Executive Director i Sund & Bælt, Bjarne Jørgensen.

Udstillingen ved Vejsektordagene

Generalforsamlingen

Inden årsmødet blev der afholdt den ordinære generalforsamling, og ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at Thomas B. Olsen, Niras, fortsætter som formand for Dansk Vejforening og Erik Østergaard, DTL Danske Vognmænd, som næstformand. Følgende fra bestyrelsen var på valg og blev valgt ind i bestyrelsen igen: Erik Østergaard, DTL Danske Vognmænd; Lars Bundgaard, Business Danmark; Jesper Wraae-Bess, Eurostar; Anders Jessen, ITD; Jakob Schwartz, Sweco; Susanne Frank, NCC Industry, Thomas B. Olsen, Niras.

Der blev ved generalforsamlingen desuden præsenteret et pænt overskud for 2018 til foreningen.
A-medlemmer