Årsmøde og generalforsamling 2022

Årsmøde og generalforsamling 2022
16. juni 2022

23. maj 2022 afholdt Dansk Vejforening generalforsamling og årsmøde...


Årsmøde

Temaet for årsmødet var opsætning af ladestandere. I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 500 mio. kr. til opsætning af ladeinfrastruktur langs statsvejnettet. Jesper Kaae præsenterede Vejdirektoratets planer på området. Efterfølgende holdt Mathias Sukstorf fra Clever en præsentation om opsætning af ladestandere i et kommercielt perspektiv og i et uforudsigeligt marked.

Endelig gav Hans Engell et indblik i dansk politik, som det ser ud lige nu.

Generalforsamling

Formanden, Thomas B. Olsen, redegjorde for foreningens aktiviteter:

Der har i årets løb været udskiftning i sekretariatet – Tove Hels er ansat som sekretariatschef 1. marts 2022, og Charlotte Katballe er ansat som administrativ medarbejder 1. november 2021. Finn Bo Frandsen er stadig tilknyttet som chefanalytiker.

Udskiftningen i sekretariatet har betydet en afmatning af aktiviteterne hen over vinteren.

Webinarerne har således holdt pause, men det er planen at sætte dem i gang igen. Det er et koncept, som tillader alle uanset geografisk udgangspunkt at deltage, og man behøver ikke at tage en halv dag ud af kalenderen for at deltage. 

Vejpolitisk Netværk med Hans Engell som mødeleder har eksisteret i tre år nu. Den 6. maj afholdt foreningen et spændende møde i Kastrup Lufthavn med temaet ’Lufthavnen post Corona’. Netværket arrangerer foreningen sammen med Teknologisk Institut, og det er et samarbejde, som vi sætter stor pris på. Planlægningen af sæson 4 er i gang.

Den nye sekretariatschef har indført et nyt tiltag: Nyt fra forskningen. Her vil hun regelmæssigt formidle ny forskning af emner med bred appel på en populær måde. På den måde kan Dansk Vejforening styrke forbindelsen mellem den forskningsbaserede viden og praksis. Første indlæg har handlet om selvkørende biler. Det er tanken, at medlemmer skal kunne foreslå emner, der interesserer netop dem.
A-medlemmer