Årsmøde og generalforsamling afholdt i Dansk Vejforening

Årsmøde og generalforsamling afholdt i Dansk Vejforening
1. juni 2021

Årsmøde: Vejinvesteringer blev drøftet på både statslige og kommunale veje. Generalforsamling: Aktivt år med gode medlemstilbud trods lock down.


I slutningen af maj måned blev der afholdt online årsmøde og generalforsamling i Dansk Vejforening. Til årsmødet havde foreningen allieret sig med Hans Engell, mødeleder i Vejpolitisk Netværk, til at lede os igennem et møde med oplæg fra først Thomas Jensen, transportordfører i Socialdemokratiet, og dernæst Birgit S. Hansen, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg og borgmester i Frederikshavns Kommune. Temaet for årsmødet var vejinvesteringer, og det kom foreningen rigtig fint omkring med et fokus først på de statslige veje og dernæst på de kommunale veje. Thomas Jensen gav en kort redegørelse for de pågående forhandlinger om en infrastrukturaftale. Her er en af de større knaster pt en Hærvejsmotorvej, som man fra Venstre ønsker inddraget i planen, men som regeringen ikke har inddraget i deres plan. Infrastrukturaftalen skal være i hus inden sommerferien. Birgit S. Hansen lagde i sit oplæg vægt på det vedligeholdelsesefterslæb, der er på de kommunale veje, og hvad der skal til for at nedsætte det. Hun pointerede særligt, at et anlægsloft ikke skal være en barriere for, at kommunerne skal vedligeholde veje.   

Generalforsamlingen

Ved generalforsamlingen afholdt formand, Thomas B. Olsen, sin beretning, som redegjorde for et aktivt år i Dansk Vejforening trods coronakrise. I efteråret lancerede foreningen sin Masterplan for grønne veje, som er foreningens indspark til en grøn vejonfrastruktur. Derudover har foreningen afholdt månedlige webinarer med mange spændende temaer. Vejpolitisk Netværk, som foreningen arrangerer sammen med Teknologisk Institut, blev også nævnt. Det har kørt to år nu med stor succes. Bestyrelsen konsituerer sig ved kommende bestyrelsesmøde.
A-medlemmer