Aftale om finanslov 2021

Aftale om finanslov 2021
7. december 2020

Ingen penge til veje - 520 mio kr. til cykelstier


I regeringens Finanslovsaftale for 2021 bevilges der ikke yderligere penge til vejinvesteringer. Det er skidt for arbejdspladser, for fremkommeligheden og ikke mindst klima.

Til gengæld afslætter regeringen 520 mio. kr. til investeringer i at fremme cyklismen fordelt med 370 mio. kr. til cykelprojekter på statsvejnettet (30 mio. kr. i 2021, 170 mio. kr. i 2022 og 170 mio. kr. i 2023) og 150 mio. kr. til 50 % statslig medfinansieringspulje til cykelprojekter på de kom­munale veje. Kommunerne finansierer de øvrige 50 % svarende til 150 mio. kr.

Finansminister, Nicolai Wammen, oplyste ved pressemødet, at der er midler til, at regeringen kan indgå en aftale om infrastrukturen i 2021. Det ser Dansk Vejforening frem til. Der kan ikke herske tvivl om, at vi har ventet på den plan længe nok nu, og at branchen såvel som som alle dem, der bruger vejene hver dag professionelt såvel som privat har brug for den plan.

 

Du kan læse vedlagte korte notat om Finanslovsaftalen 2021 her, udarbejdet af chefkonsulent Finn Bo Frandsen for Dansk Vejforening.

Link til Finanslovsaftale 2021
A-medlemmer