Asfaltindustriens årsmøde - Asfaltdagen 2019

Asfaltindustriens årsmøde - Asfaltdagen 2019
23. marts 2019

Torsdag den 21. marts afholdt Asfaltindustrien Asfaltdagen, hvor både medlemmer, leverandører og andre interessenter var inviteret.


Asfaltdagen 2019, der blev holdt torsdag den 21. marts på Frederiksberg, bød både på udstilling fra branchens leverandører og spændende oplæg.

Med op mod 90 deltagere var der godt fyldt op i salen under dagens tre faglige oplæg, og der var en stor interesse for de tre emner, så der blev flittigt stillet spørgsmål fra deltagerne.

Asfaltindustrien udgav desuden deres eksterne årsberetning ”En grøn branche og en god arbejdsplads”, der giver et overblik over tiltag i branchen og et nedslag på behovet for flere vejinvesteringer og en langsigtet infrastrukturplan.

 

 

 

Oplæg:

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA holdt et oplæg om fremtidens ingeniører.

Her fortalte han blandt andet om nogle af de udfordringer, som virksomheder står over for i forhold til den estimerede ingeniørmangel i fremtiden. Et af hovedbudskaberne er, at der skal gøres en indsats for at få flere unge til at interessere sig for naturvidenskab og teknologi. herudover er det vigtigt at man som virksomhed skal prøve at tilpasse sig fremtidens arbejdsmarked, sådan at medarbejdernes ønsker imødekommes bedre. Thomas fremlagde data fra en undersøgelse der viser, at det hverken skal sættes ind på lønenn eller virksomhedernes omdømme, men at det er emner som "manglende faglig udfordring" og "dårlig ledelse", der får flest ingeniører til at forlade sit job.

 

Kira Hyldekær Janstrup, post doc på DTU, fremlagde resultaterne i sin nye forskning om vejens udformning, ulykker og samfundsøkonomi.

De sidste tre år har hun undersøgt om data vedrørende vejens udformning, omgivelser og tilstand kan benyttes i trafikulykkesanalyser og benyttes til at identificere faktorer, der har betydning for trafiksikkerheden. Dette har hun gjort med henblik på at undersøge den samfundsøkonomiske værdi af vejvedligeholdelse for trafikulykker.

Her er nogle af konklusionerne fra forskningen:

Det konkluderes, at der vil kunne opnås mange potentielle besparelser ved at udbedre specifikke belægningsskader f.eks. store revner, sporkøring, afskalninger og slaghuller. Her viser scenarieberegningerne, at den største samfundsøkonomiske gevinst findes ved udbedring af store revner.

 

Kira nævnte dog også, at der ved mange af de indsamlede data fortsat var en stor usikkerhed, og at der derfor er behov for yderligere dataindsamling for at kunne give et mere præcist og valideret billede. 
 

Svend Kold Johansen, BIM Infra, fortalte om BygningsInformationModellering og betydningen for asfaltindustrien.

I oplægget forklarede Svend hvordan det digitale anlæg kan sikre en bedre overlevering og et bedre samarbejde helt fra projektering, gennem udbud og til selve anlæg. Blandt andet produceres visualiseringer og simuleringer i 3D-modeller, og dette vil sikre en højere grad af detaljer og dermed bedre projektpræcision.

Asfaltindustriens årsberetning ”En grøn branche og en god arbejdsplads” blev udgivet på dagen. Asfaltindustriens årsberetning ”En grøn branche og en god arbejdsplads” blev udgivet på dagen.


A-medlemmer