At komme trængslen til livs kræver mere end trafikstyring

At komme trængslen til livs kræver mere end trafikstyring
13. juni 2018

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag meldt ud, at ministeren vil nedsætte et fremkommelighedsudvalg hvis opgave bliver at finde frem til løsninger, der kan afhjælpe trængslen i hovedstadsområdet med et særligt fokus på optimering af og sammenhæng mellem trafiksignaler.


I Dansk Vejforening er vi generelt glade for dette tiltag, der vidner om, at afhjælpning af trængsel bevæger sig højere op på den politiske dagsorden. Det er netop her, at emnet ifølge os hører hjemme. Øverst på den politiske dagsorden.

Her i Dansk Vejforening hæfter vi os især ved udmeldingen om, at fremkommelighedsudvalget skal ”kortlægge mulige tiltag for optimering af fremkommelighed, en prioritering af de foreslåede tiltag og en implementeringsplan”. Dette er første skridt i retning af, at politikkerne ønsker at afhjælpe trængselsproblematikken via reelle transportpolitiske beslutninger.

Men vi skal huske på, at der skal mere til for at komme trængslen til livs. Her mener Dansk Vejforening, at det er nødvendigt at udvide og udvikle de danske veje, så der bliver bedre plads til bilerne, og så vejnettet bliver klar til fremtidens transport, der i en høj grad vil byde på selvkørende transportmidler, delebilskoncepter og smart mobility.

De danske veje er en vigtig del af velfærdssamfundet og god mobilitet har en stor betydning for både befolkningen og erhvervslivet. Udvikling af infrastrukturen styrker det lokale erhvervslivs vækstmuligheder og ved at komme trængslen til livs kan samfundet spare rigtig mange penge.

Det undrer derfor Dansk Vejforening, at der heller ikke i år er noget afsnit om veje i den nye økonomiaftale for 2019 mellem kommunerne og regeringen, som blev indgået den 7. juni. Vi mener at både kommunale såvel som statslige veje bør prioriteres. Og denne prioritering skal ikke blot finde sted via rapporter og anbefalinger til nye tiltag, men også ved at afsætte de nødvendige penge til den optimering af vores veje, som der er behov for.

Sidste år udgav vi et oplæg til en masterplan for en langsigtet infrastrukturplan med konkrete forslag til investeringer i vejprojekter. Som interesseorganisation med en bred skare af medlemmer, der til dagligt oplever og arbejder med de trafikale udfordringer, vil vi meget gerne bidrage med ekspertviden om trængselsproblematikken for at forbedre mobiliteten.
A-medlemmer