Besøg Aalborg Kommune

Besøg Aalborg Kommune
31. januar 2017

SIKRE VEJE og Dansk Vejforening har de seneste år med stor succes inviteret medlemsvirksomhederne til at besøge en udvalgt kommune, der her informerer om kommunens kommende og igangværende infrastrukturprojekter. I år er ingen undtagelse, hvor vi i samarbejde med Aalborg Kommune arrangerer et informationsmøde, hvor infrastruktur ved et nyt universitetshospital og førerløse busser bliver en del af et spændende program.


Formålet med mødet er for SIKRE VEJE og Dansk Vejforening at give medlemsvirksomhederne det bedst mulige kendskab til baggrunden for de forestående udbud samt en generel information om udviklingen i Aalborg Kommunes infrastruktur. For andre kommuner vil dette møde også være en oplagt mulighed for at samle inspiration til, hvordan en kommune kan opkvalificere deres leverandører til sådanne opgaver.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

Informationsmødet finder sted:

Tid:
Mandag den 24. april 2017 kl. 10:00-13:00

Sted:
Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 159/160

TILMELDING:
Tilmelding til informationsmødet kan ske via dette link: http://www.sikre-veje.dk/Om-os/Medlemsmoede/ senest mandag den 17. april 2017

Program:

Velkomst og præsentation af Aalborg Kommune
v/Svend Erik Pedersen

Egnsplanvej, nyt vejanlæg syd om Aalborg
v/Martin Holst Fischer

Udvidelse af Tranholmvej fra 2 til 4 spor
v/Martin Holst Fischer

+BUS, højklasset kollektiv trafikforbindelse
v/Jesper Schultz

Infrastruktur ved Nyt Universitetshospital
v/Mette Skamris Holm

Astrupstien og førerløse busser
v/Mette Skamris Holm

Frokost og netværk
A-medlemmer