TØF/DI seminar

TØF/DI seminar
26. oktober 2017

Dansk Industri og TØF satte fokus på investeringer i infrastruktur på deres nylige seminar, som blev afholdt i Industriens Hus. "Bedre infrastruktur = bedre bundlinje". Sådan lagde Dansk Industris branchedirektør ud.


Seminaret tog et samfundsøkonomisk kig på investeringer i infrastruktur, og her blev det blandt andet forklaret at det er utrolig vigtigt at se på de dynamiske effekter ved sådanne investeringer. De dynamiske effekter er nemlig ikke ligesom de direkte effekter af en investering, men findes blandt andet i de adfærdsændringer hos borgerne, der opstår som følge af et økonomisk indgreb.

Fra analysen Lokalt Erhvervsklima 2017 fra Dansk Industri fremgår det blandt andet, at de fleste virksomheder mener, at kommunen bør prioritere infrastruktur og transport højest for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet.

Med afsæt i dette og fokus på de samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturprojekter og vigtigheden af god mobilitet for især erhvervslivet og arbejdsudbuddet, blev politikkerne Mette Reissmann (S) og Krisian Pihl Lorentzen (V) spurgt om hvad de lægger vægt på i prioriteringen af projekter og hvad der er vigtigt for dem.
"Vi kan godt lide vej, asfalt og biler" sagde Mette Reissmann (S), der generelt er tilfreds med Holstebromotorvejen, da den giver borgere mulighed for at vælge et job et sted, hvor det ellers ikke nødvendigvis ville have været muligt.

Kristian Pihl Lorentzen (V) støtter op om, at vi skal sikre mobiliteten i Danmark ved at forfølge et sammenhængende Danmark. Herudover mener han også det er en god ide at investere i baglandsinfrastruktur til havne, da dette er en vigtig del af transporten. Han nævner Holstebromotorvejen som et eksempel på et projekt, der vil være med til at fremvirke jobskabelse og vækst. Og så er det også nødvendigt med flere tal på bordet og flere parametre ind i de politiske beslutninger, fx specifikke beregninger på, hvad det vil koste os at vente med et projekt. Det er blandt andet disse beregninger der ska være med til atl sikre politikkerne et stærkt beslutningsgrundlag.

Men hvad siger politikerne til forslaget om en overordnet plan for Danmark, der inkluderer både by og land, motorveje og landeveje mv.?

Der er her enighed om at det er en god idé at arbejde for en masterplan med et solidt pejlemærke, som rækker langt ud i fremtiden. Politikkerne mener desuden at finansministeriet allerede nu er begyndt at lytte og tage vigtigheden af en velgennemtænkt infrastruktur til sig.
A-medlemmer