Dansk Vejforening hilser infrastrukturforlig velkomment

Dansk Vejforening hilser infrastrukturforlig velkomment
28. juni 2021

Mandag den 28. juni 2021 blev dagen, hvor regeringen sammen med alle folketingets partier præsenterede en langsigtet plan for infrastruktur. 51,7 mia. kr. er der afsat til investeringer i nye veje, hvilket er noget højere end de 46,7 mia. kr. fra regeringens udspil den 8. april.


”Endelig har Danmark fået en infrastrukturplan, der kan give den balance i infrastrukturinvesteringerne, som branchen har så hårdt brug for. At aftalen er baseret på et bredt forlig, er rigtig positivt, idet vi er sikret en aftale med en lang levetid”, siger Helle Rasmussen, sekretariatschef i Dansk Vejforening.

Planen sætter rammerne for en solid udvidelse af vejnettet med blandt andet en ny midtjysk motorvej og en ny limfjordsforbindelse. Planen indeholder også en færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, motorvej til Kalundborg og Hillerød. Og sidst men ikke mindst går aftalen ikke på kompromis med den grønne omstilling.

”Der er her tale om et bæredygtigt og positivt forlig som har rigtig meget til fælles med Dansk Vejforenings masterplan for en grøn infrastruktur, som vi lancerede i efteråret. Her opfordrer vi også til en udbygning af vejnettet idet den øgede kapacitet på vejene mindsker trængslen og dermed køerne på vejene samt nedsætter unødig omvejskørsel. I Dansk Vejforening ser vi frem til en fortsat god dialog med regeringen og partierne på Christiansborg omkring investeringerne fremadrettet.”

Læs aftalen her.
A-medlemmer