Dansk Vejforenings årsmøde og generalforsamling 2017

Dansk Vejforenings årsmøde og generalforsamling 2017
18. maj 2017

Dansk Vejforenings medlemmer og andre meningsdannere mødtes til Dansk Vejforenings årsmøde 2017, hvor "Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040" blev lanceret. Forud for mødet blev den årlige generalfosamling afviklet, som viste et flot resultat for foreningen.


Med publikationen: "Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040", er det Dansk Vejforenings ønske at fokusere på vejenes betydning og styrke grundlaget for politikernes valg, når de skal prioritere de femtidige investeringer i den trafikale infrastruktur. Debatoplægget blevet lanceret ved Dansk Vejforenings årsmøde 2017, og der blev taget godt imod det.

I debatoplægget kommer Dansk Vejforening med et forslag til, hvordan vejinfrasatrukturen skal se ud i 2040, og hermed opfordrer foreningen også politikerne til at få lavet den langsigtede infrastrukturplan, som har været efterspurgt så længe. Dansk Vejforening peger på behovet for vedligeholdelse af de kommunale veje, og den peger på flere konkrete vejinfrastrukturprojekter, som bør være anlagt, når vi når 2040. Læs hele debatoplægget her.

Generalforsamling
Ved generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen, hvor Mikkel Caprani fra Nynas var på valg og blev genvalgt. Derover opstillede Mads Engberg fra Autobranchen Danmark til bestyrelsen, og også han blev valgt ind. Ved generalforsamlingen blev forenings reviderede årsregnskab fra 2016 præsenteret, som viste et flot overskud.
A-medlemmer